Zprávy z únorové (nové) cyklokomise

Publikováno: 15. února. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 13. října. 2021
Publikováno: 15. února. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 13. října. 2021

Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu (cyklokomise) je po povolební přestávce zpět. Pod novým náměstkem, v zeštíhlené podobě a se staronovým předsedou. Jak vypadalo úvodní jednání a co můžete od činnosti obnovené komise čekat? Jako člen orgánu se pokusím odpovědět.

Zakládací usnesení a složení komise

Komise byla jmenována usnesením číslo 91 z 28. 1. 2019. Cyklokomise je zřízena (dle jmenovaného usnesení Rady) s cílem zajistit v oblasti rozvoje cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy (HMP):

 • Zajištění koordinace všech organizací a institucí města a dalších organizací v oblasti dopravy.
 • Průběžné sledování a vyhodnocování investic do oblasti rozvoje cyklistické dopravy, včetně stanovování priorit rozvoje cyklistické dopravy.
 • Posuzování a vydávání stanovisek k záměrům hl. m. Prahy a jeho organizací.
 • Posuzování a vydávání stanovisek k dalším předloženým materiálům.
 • Koordinace zpracování nového koncepčního materiálu hl. m. Prahy v oblasti bezmotorové  dopravy, který bude navazovat na stávající Koncepci rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hlavním městě Praze do r. 2020 a to za oblast cyklistické dopravy.
 • Zpracování návrhu připomínek k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy.
 • Vyjadřování k návrhům na nové investice a investiční plány.
 • Zvýšení spolupráce s městskými částmi v oblasti cyklistické dopravy.
 • Sledování moderních trendů v oblasti rozvoje cyklistické dopravy ve městech.
 • Předkládání návrhů a doporučení Radě HMP k dalšímu rozvoji cyklistické dopravy.
 • Plnění dalších úkolů stanovených Radou HMP.

Komisi předsedá Pavel Polák, zkušený matador, který vedl první pražský cyklistický boom před deseti lety a který vedl již původní pracovní skupinu a cyklokomisi v letech 2003 – 2010. Dovolím si nekriticky prohlásit, že nikdo vhodnější na tuto pozici v Praze neexistuje. Dalšími členy komise jsou:

 • Tomáš Cach (externí odborník, dopravní projektant na volné noze, autor platné aktualizace TP 179),
 • Vratislav Filler (externí odborník),
 • David Horatius (RFD – odbor Rozvoje a financování dopravy MHMP, specialista na infrastrukturu),
 • Daniel Mourek (externí odborník, nadace Partnerství, Česká cyklofederace),
 • Tomáš Prousek (ROPID),
 • Květoslav Syrový (externí odborník, dopravní projektant na volné noze),
 • Michal Švadlenka (TSK)

Tajemnicí komise (bez hlasu) je Sylva Švihelová (specialistka rozvoje dopravy, RFD). Úvodním hlasováním byli dále schváleni stálí hosté komise: Marek Bělor (asistent náměstka pro dopravu), Radek Čermák (externí odborník a zastupitel MČ Praha – Letňany), Jaroslav Mach (vedoucí oddělení bezmotorové dopravy RFD) a Adam Scheinherr (náměstek pro dopravu, Praha sobě). Komise je osmičlenná, tedy podstatně menší než předchozí. Počítá se ale ještě se jmenováním zástupce Institutu plánování a rozvoje (IPR).

Jak budeme fungovat

Dle usnesení je záběr činnosti – a to již tradičně – velmi široký. Nová komise je ale ve výrazně jiné situaci oproti předchozímu volebnímu období. A to i přes to, že tehdejší náměstek Petr Dolínek (ČSSD) cyklistickou dopravu podporoval. Předchozí cyklokomise ale měla zbytečně mnoho agendy, spoustu věcí lze nově řešit jinde. Jak řekl předseda: „Nebudeme řešit, že Přední a Zadní Kopanina mají společnou studnu.“

Na úvod dorazil také náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), který vyjádřil komisi velkou podporu a zmínil potřebu spolupracovat v oblasti cyklistické dopravy, pěší a bezbariérovosti, což bude na úrovni komisí alespoň částečně zajištěno personálním propojením. Pokud jde o konkrétní věci, tak zmínil jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zde bylo dohodnuto, že je žádoucí, aby Praha začala využívat státního dotačního programu na cyklistickou infrastrukturu. Praha totiž není tak bohatá, jak se zdá. Mají-li se opravit všechny rozbité silnice a mosty (vnitřní dluh je odhadován na přibližně 30 miliard Kč), tak se na investice musí brát i jinde.

Velký bod – strategické dokumenty

Aby se na úvodním jednání neřešily jen organizační věci, zatnuli jsme hned zkraje sekeru do pořádného špalku: aktualizace stávající Koncepce rozvoje cyklistické dopravy, která končí v roce 2020 (více o ní zde). Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD) nám představil svou vizi aktualizace. Končící koncepci nahradí v roce 2020 nová Strategie rozvoje bezmotorové dopravy 2020 – 2026, která bude řešit společně dopravu cyklistickou a pěší. To je jen dobře: cyklisté chodce v existenci strategického dokumentu předběhli už skoro o deset let, celopražský pěší generel je přitom dlouhodobě velmi postrádán.

Oficiálními tvůrci koncepčních materiálů v Praze jsou RFD a IPR. Cyklokomise se k tomu pouze vyjadřuje. RFD se ale bude na komisi a její členy obracet s dotazy. Vyhodnocení končící koncepce a příprava materiálu nového se bude zadávat externě. Příprava má být trochu ve stylu Plánu udržitelné mobility Prahy (PUMP), byť asi ne tak rozmáchle. PUMP bude bezmotorovou strategií rozpracován do větší míry podrobnosti. Příprava materiálu musí začít už letos, aby byl pro rok 2020 už hotový a schválen. Současně se bude připravovat akční plán, ten bude přibližně na roky 2020-2022, pak se připraví opět nový.

Tento koncept byl dobrým startem pro první trochu žhavější diskusi. Jako součást strategie by měl vzniknout i nový systém celoměstských cyklotras. U něj máme aktualizaci z února 2018 a další změna se připravuje, nejedná se ale o cyklogenerel se vším všudy a systém vlivem vývoje trpí řadou nedostatků.

V diskusi proto zazněl zejména požadavek RFD. Tento odbor nutně potřebuje odůvodněně rozlišit, které trasy jsou celoměstsky tak zásadní, že je bude magistrát v případě zájmu platit městským částem, a u kterých je laskavě odkáže na SFDI. V posledních třech letech se sice konečně rozjely investiční akce, často ale spíše v okrajových oblastech. Přičemž ale naopak širší centrum Prahy je z hlediska cyklodopravy tím největším oříškem, což ukazuje i rostoucí koncentrace nehod cyklistů právě tam.

Další nutnou věcí je potřeba definovat kvalitní systém chráněných tras jako základní kostru celé sítě. I tato věc dost spěchá, protože je nutné formulovat požadavek na jeho územní ochranu v metropolitním plánu.

Potíž je, že kvalitní návrh nového cyklistického dopravního systému by si vyžádal poměrně dost času na podrobnou analytickou práci včetně hrubého modelu výhledových intenzit cyklodopravy. Osobně si myslím, že taková analýza je pro posouzení vhodného řešení jednotlivých cyklotras velmi vhodná.

Výsledek diskuze na cyklokomisi byl, že je potřeba nastavit pravidla pro přechodné období do vzniku nového systému. Ale od komisního stolu se to navrhnout nedá, takže se to připraví do příštího setkání.

Drobné body na programu

Ostatní body byly o poznání odlehčenější. Od RFD jsme dostali informace o tištěných cyklomapách. Reedice letos nebude, map je ještě dost. S aktualizací se počítá v roce 2020. Důvod, proč je map ještě dost, je ovšem ne zrovna dobře fungující distribuce. Některé městské části by třeba mapy chtěly, ale nepřišly si pro ně. Mezi pravidelné odběratele patří třeba CzechTourism a Prague City Tourism. Kdokoliv mapu 2018 nemá, na veletrhu ForBikes 2019 bude k dostání.

Na For Bikes se můžeme dále těšit na prezentaci města připravenou společně s Českými drahami zaměřenou na cestování s bicyklem vlaky i za Prahu. S využitím infomateriálů budou také prezentována cyklistická opatření. A půjde-li všechno dobře, bude před areálem výstaviště pilotní kolárna fungující na Lítačku. Po skončení veletrhu by se měla přesunout k metru Letňany, kde zahájí zkušební provoz.

Předseda komise řešil propojení mezi Prahou a Středočeským krajem. Uvažovaná spojení je třeba rozdělit do tří skupin podle priority.

Schválili jsme usnesení požadující kvalitní bezmotorové řešení v okolí připravované mimoúrovňové křižovatky D7 a Pražského okruhu u letiště.

Dále jsme potvrdili stanovisko předchozí komise z listopadu 2016 k Vinohradské ulici. Vinohradská ulice potřebuje kvalitní bezmotorové řešení a to zejména ve stoupání. Opravdu by nebylo dobré, aby ulice s předpokládanou páteřní cyklotrasou dopadla z hlediska komfortu podobně jako Bělehradská. Současně ale respektujeme letošní rekonstrukci tramvajové trati, s tou se hýbat nemůže.

Květoslav Syrový informoval o dění na Praze 1. Praha 1 chce řešit pěší zóny, zřizovat cykloobousměrky, řešit zábory, provoz v centru, apod. Městská část také zřídí komisi pro parkování. V rámci změny organizace dopravy v Mostecké ulici vzniknou dva úseky cykloobousměrek.

Technické správě komunikací (TSK) se společně s Prahou 1 podařilo obnovit koordinaci na řešení podjezdu Mánesova mostu. Praha 1 připravuje revitalizaci parčíku u Cihelné ulice, TSK samotný podjezd. Půjde-li vše dobře, sejdou se v roce 2020 obě realizace.

Technická správa komunikací přijala návrh na rozšíření zimní údržby o další úseky cyklotras, v celkové délce asi 7 km komunikací. Jedná se hlavně o krátké spojky přerušující jinak udržované úseky, a pak o významné spojnice, například o neudržovaný severní chodník Barrandovského mostu. Nekoná se ovšem žádná velká revoluce, takže s Prokopským údolím či s cyklostezkou Rokytka prozatím nepočítejme. Stávající ledová krusta na čerstvě započatých udržovaných úsecích asi také roztaje dříve než dojde na první realizaci. Druhé palčivé téma, a sice sypání stezek něčím méně ostrým namísto současného štěrku, si bude TSK řešit interně. O problému se tam ví.

Praha schválila vstup hlavního města do Evropské cyklistické federace (ECF). Pro Prahu to bude prospěšné hlavně díky možnosti lepšího zapojení do mezinárodní spolupráce a přenosu zahraničního know-how na oficiální úrovni. Třeba příští ročník semináře o cyklistice v kopcovitých městech by už mohl pořádat magistrát místo spolku Auto*Mat.

RFD informovalo, že zájemci o informace ohledně bikesharingu, memoranda Prahy a bikesharingových společností a další podklady k tématu mohou tyto dokumenty najít na nově rozšířené magistrátní stránce. Letos chtějí začít provozovat bikesharing v Praze další tři společnosti. Homeport a Lime přijdou letos nejspíš s elektrokoly.

RFD také jednalo s Policií ČR a Pražskými službami ohledně odstraňování špatně zaparkovaných kol nebo jejich vraků. Jako klíčová se ukazuje potřeba zřídit dostatek legálních míst pro parkování bikesharingových kol, což se dá řešit v podstatně i pouhým vyznačením čar ve vozovce. Taková místa už pilotně vznikla ve Veletržní ulici a městské části budou znovu požádány o jejich zřízení. Samozřejmě nemají být podceňovány ani klasické stojany, ty by se měly zřizovat všude, kde je to technicky možné.

Příště

Příště se komise sejde počátkem března.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Martin Šnobr 15. 2. 2019, 19:51

Při volbách tuším P sobě nebo Piráti povídali o zavedení funkce „cyklo architekta" nebo nějakého celkového „cyklo koordinátora". Co je na tom pravdy, bude nějaká taková nová funkce?

Vratislav Filler 16. 2. 2019, 09:21

Martin Šnobr: Pavel Polák je současně předsedou komise a začal fungovat i právě jako ten akční cyklokoordinátor pod Scheinherrem. Má tam nějaký úvazek na vyjednávání, zatím řeší věci jako SŽDC, SFDI, apod.

Kromě toho se hledá cykloexpert, který by dělal "styčného důstojníka" na IPR. Nějak není snadné najít někoho, kdo si tam cyklo vezme za své a bude ho opravdu důsledně hájit.

Jan Fiala - Kalimero 16. 2. 2019, 23:26

Ohledně propojení se Středočeským krajem by se měly řešit úseky podle Vltavy, na severu Řež-Na Dole, na jihu Vrané-Měchenice (lávka na železničním mostě). Na obojí kdysi byly projekty.

zangief 17. 2. 2019, 09:21

Pardon za off topic: Máte prosím nějaké informace ke stezce Kolovraty-Mnichovice? Je to sice spíše za Prahou, ale pro Pražáky fajn stavba - a 14 km souvislé stezky má být hotových už do půl roku. Kdyby měl někdo k dispozici detailni situaci trati nebo cokoli aktuálního tak budu moc vděčný.

Vratislav Filler 17. 2. 2019, 18:36

zanigef: Viděl jsem někde poměrně detailní situaci, ale teď nemůžu najít nic jiného než tohle: https://info.ricany.cz/mesto/cyklostezka-z-mnichovic-do-kolovrat-ma-uzemni-rozhodnuti a https://info.ricany.cz/mesto/do-prahy-na-kole-po-cyklostezce-jiz-pristi-rok-radnice-ziskala-vice-nez-100-milionu-korun-a-muze-stavet

Václav Kříž 17. 2. 2019, 21:21

zangief: Tohle asi znáte:
https://info.ricany.cz/mesto/cyklostezka-kolovraty-mnichovice
http://www.maks-ricany.cz/prilohyarchiv/4727/kuryr_2018_9.pdf

zangief 17. 2. 2019, 21:40

Díky vám oběma, články znám a nejradši bych se dopátral celé situace z druhého odkazu od Vratislava :)

Zbyněk 18. 2. 2019, 06:19

Jan Fiala - Kalimero 16.02.2019 - 23:26

naprostý souhlas, s dopravně smysluplnými cyklostezkami je na tom stč kraj snad nejhůř z republiky, zároveň je nejvíc potřebuje. Doporučuji se podívat na lokaci dotací SFDI do cyklo. Vizualizace lávky u Měchenic má už deset let ...

Mmch má stčk nějakého cyklokoordinátora?

Jiří 19. 2. 2019, 21:41

Vratislave, a jak chcete na IPRu najít člověka, který bude důsledně hájit cyklodopravu?
Dosud se IPR k tomu staví mírně řečeno vlažně.

josuk 20. 2. 2019, 08:12

Složení komise nemohlo být lepší ;-) zejména z pohledu příznivců prahounakole!

Ovšem trochu kriticky k předsedovi - ;-) protože Přední a Zadní Kopaninu dělí 17 km, těžko tu společnou studnu brát na první dobrou jako vtip.. ;-)

Ať se daří a hodně dosažených úspěchů!! Pro nás, pro cyklisty!

Vratislav Filler 20. 2. 2019, 11:41

Jiří: To je míněno tak, že se pro IPR hledá člověk zvenčí.

Pavel Mašek 23. 2. 2019, 19:30

Pro mne nejlepší informací je, že se ví o problému posypu ostrým štěrkem, nejhorší je, že jsem nenašel ani jeden konkrétní termín - což ale po první schůzce nečekám a jsem mile překvapen, kolik se toho na první schůzce stihlo probrat.

Magistrátní stránku o bikesharingu jsme zaznamenal před delší dobou, skvělé je upozornění/prohlášení o koloběžkách, kdy spousta lidí si neuvědomuje, že jakmile je koloběžka v pohybu a na ní jezdec, je to to samé, co kolo.

Škoda, že stránka, kde se máme dozvědět více informací o bikisharingu http://www.bikesharing.cz/ je dlouhodobě dočasně mimo provoz. Kdybyste někdo znal rumcajse (rumcajs.animato.cz), dejte mu vědět, ať se na to podívá.

......

Vítejte na serveru Rumcajs. Web, který jste navštívili, na našem serveru není, anebo je dočasně mimo provoz.

Zkontrolujte prosím, zda jste v adrese neudělali chybu, zkuste chvíli počkat nebo nás kontaktujte na adrese podpora@optimato.cz
.........

@ Vratisla Filler
- já bych rád toho styčného důstojníka u IPR dělal i externě, bohužel ale si nemyslím, že by měl někdo zájem. Už jen proto, že jsem nenašel ani vypsanou pozici od IPRu na cykloexperta.

@ Zangief, Filler, Kříž, Fiala
- problém je spolupráce obcí a kraje, jak krásně můžou vypadat cyklostezky ve středočeském kraji jasně dokazují Dolní Břežany. Bohužel toto město jde příkladem v mnoha směrech a jejich dlouhodobé plány jasně dané, kvantifikované, prostě SMART a za kterými se šlo, fungují, lidé dokázali do města dostat investory - pracovní místa, tedy roztočili ekonomiku, ve funkcích sedí relativně "nekorupční" lidé, no každý, kdo jede z Břežan po cyklostezce na Točnou, jasně pozná, kde končí uzemí obce - konec krásné asfaltky uprostřed polí s altánkem je jasná snad i slepci.

cyklosebevrah 24. 2. 2019, 01:48

Zacnete rusit cyklopruhy (tzv. pruhy sebevrazedniku - nejhorsi pripad rozhodne vltavska - diky Praha Sobe) a zacne konecne stavet bezpecne cyklostezky?

Proc napriklad neni na hlavkove moste u vltavske jeden chodnik cyklostezkou (jako na libenaku) ale mame na magistrace pruhy sebevrazedniku?

Pavel Mašek 24. 2. 2019, 12:35

@ Cyklosebevrah
- z mého pohledu je v Praze také více ochranných cyklopruhů, než by muselo být a už jsem několikrát zmiňoval, že na prvním místě při plánování infrastruktury pro cyklisty by VŽDY měla být myšlenka separované stezky oddělené fyzickou bariéru (barva není stěna, viz moto parkování v NYC), na druhou stranu si musíme přiznat, že stavba separovaných cyklostezek zejména v historickém centru je zcela nereálná snad ze všech pohledů. Bohužel je to boj několika stran a i když existuje i závazný dokument, který říká něco ve smyslu, že cyklistická doprava musí být brána jako plnohodnotná stejně jako automobilová, je pořád nějak slabší. V radách různých městských částí sedí také různí lidé, kteří nemají povinnost dodržet nějaké cíle dané např. od magistrátu, zákonem, atd., takže je to zejména na voličích, koho prosadí s jakou politikou. Krásným příkladem je teď situace na Praze 11, kde sice vznikla paskvilní koalice, nicméně oproti předchozímu vedení se dá očekávat větší podpora cyklistiky než doposud.
- když už jsem zmínil Prahu 11 - před pár dny jsem si na Hájích projel pěší zónou, jak tam bývají trhy u kostela a byly tam vyměněny kostky na cyklostezce (psáno v článku https://mestemnakole.cz/2018/10/stagnace-cyklodopravy-na-praze-11/) a je to strašné na mé městské silničce, je to plivnutí městským cyklistům do obličeje, vyhozené peníze. Kostky nemají ani historické opodstatnění na Hájích a je smutné, že se to stalo. Nevím, do jaké kategorie kostky spadají (https://mestemnakole.cz/2018/11/cyklisticka-klasifikace-prazske-dlazby/), já bych je dal do trojky, každopádně prohlašuji veliké FŇUK
- pruhy sebevražedníků - rád bych dodal, že právě takováto označování jsou jedním z faktorů, které mohou vytvářet negativní dojem o cyklistech a cyklistice všeobecně - že kolo v městské dopravě nemá co dělat, protože je nebezpečné, nasávají tuto informaci děti, školy... pak se lidé bojí na kolo často i neoprávnění, protože generalizují atd. Přesně na toto téma jsem asi před týdnem četl zahraniční článek o tom, proč si lidé myslí, že kolo v dopravě nemá co dělat, že to je nebezpečné, bohužel to byl proklik z twitteru a pokud nebude veliký zájem, nechce se mi to hledat, abych to sem postnul.
- Vltavská pruhy - k pruhům kolem Vltavské jsem se vyjadřoval v článku přímo pro ně určené. Je to dané tím, že Praha stále upřednostňuje a PODPORUJE IAD. Důkazem toho jsou vzniklá nová parkovací místa před podjezdem směrem do Holešovic. Ani bych nebyl úplně proti tomu (za předpokladu, že jinde v blízkém okolí minimálně stejný počet míst byl zrušen), nicméně způsob, jakým to bylo provedeno, mi vadí. Já bych bojoval za systém, který je viděn v amerických městech nebo v Austrálii poslední dobou - cyklistický pruh bych vedl mezi obrubníkem a auty, cyklista by ze svého ochranného pruhu vůbec nevyjel a naopak by se plynule posunul k pravé straně vozovky, bylo by snížené riziko dóringu, nebyl by tolik ohrožen projíždějícími vozy a silnici je tu dost široká na to, aby se dokonce mezi cyklopruhem a auty udělal ochranný dóringový pás. Po těch asi pět parkovacích místech by pohodlně jel dál do Holešovic. Auta, která zde parkují, by vůbec nemusel řešit cyklistu, protože by nemusela přejíždět přes vyhrazený pruh a cyklista by nebyl ohrožen nenadále vyjíždějícími auta. Musíme ale také brát v úvahu asi, že lidé jsou lidé a určitě by se našel někdo, kdo by to zaparkoval přes pruh a cyklista by se mohl vyskytnout v podstatě slepém pruhu.
- když jsem si to tam projížděl různými směry, tak je pravda, že zejména kvůli intenzitě dopravy to není pořád úplně příjemné, nicméně pokud budou pruhy udržované, tak je to lepší, než to bylo a provedení je pěkné. Vše je krásně nakreslené, pruhy jsou relativně dost široké, barvy jasné a řidič cyklistu vidí. Bojím se však, že pruhy budou brzy zanesené špínou a zapadnou do okolního šedého smogu. To už je však asi na TSK, aby silnice udržovala v dobrém stavu.

újezďák 24. 2. 2019, 19:34

Pavel Mašek, ale na starém Chodově, Šeberově a Litochlebech dlažba byla :) jak na "výpadovce" na Benešov, tak kolem akcízu ( potravinová čára) i kolem Chodovské školy, kolem hospody U Žáků ( dnešní Turkova), na Starochodovské, u Chodovské tvrze, u Hospody na Sále, silnice do Hostivaře z roku 1938 atd atd ... nejsem nějaký příznivce dlažby, ale srovnávat panelákov jako základ povrchů na Hájích a okolí není to pravé ořechové, předtím tam byly dlažby :)

Pavel Mašek 24. 2. 2019, 19:43

@ újezďák
- je spousta míst ve "staré" zástavbě, kde kostky jsou, já právě hovořím ve spojení s "novými" zástavbami panelových domů, kdy se kostky nepoužívaly až na výjimky - například náměstí, kolem fontán, ... Můj osobní názor je, že poslední stavební úprava, která byla dle oficiálních zpráv kvůli požadavkům SONS, jestli se nepletu, mohla klidně zanechat původní dlažbu cyklisticky přívětivou a doplnit tam pouze nějaký ten vodící pás, co byl vyžadován. Nikde jsem nedohledal, proč se ten pruh pro cyklisty "ztratil" ve prospěch jednotného vzhledu. Navíc když tam každý týden jezdí auta, tak se to bude pořád opravovat, jelikož ty kostky nejsou dimenzovány na těžká auta.

újezďák 24. 2. 2019, 21:00

Pavel Mašek, to nerozporuji, jen říkám, že představa, že panelové sídliště vyrostlo na místě, kde 500 let nebyla cesta, silnice, nebo osada spíš mluví o krátké historické paměti :)

No a SONS bych do toho vůbec netahal, nedávno mi tady nějaký cyklista psal, že invalidé už jezdí jen na " elektrických vozících" a že veškeré vybavení pro lidi co jezdí " silou paží" tak už není potřeba. ( v reakci na to, že jsem přistihl cyklistku která si klidně poutala kolo v podjezdu pod Klánovickou tratí k zábradlí které slouží vozíčkářům a taky nechápala o co mi " jako jde" ). Tak jsem tehdy tuším odepsal, že lidi mají tendence přeceňovat pokrok a že valná většina vozíčkářů pořád jede na ruční pohon- zkušeností mám habaděj, trénuji vozíčkáře.
Pro 3/4 kol která jezdí v Praze nedělá dlažba ( nemluvím o kočičákových extrémech typu Vodičkova) zásadní problém. Jezdit na silničce Prahou mimo silnici a stěžovat si na dlažbu v pěší zóně ? To mi nedává žádný rozumný smysl. Mě dává smysl, když jedu na silničce si stěžovat na stav silnic :) ( Ty jsou bezesporu 15-20 let za západní evropou a 30 roků za USA)

Brahma 25. 2. 2019, 10:17

Add Pavel Mašek a cyklostezka či cyklopruh vedený mezi parkujícími auty a chodníkem.
Tahle stezka bude zcela extrémně ohrožovaná otevírajícími se dveřmi aut. Spolujezdci se koukají do zrcátka zcela výjimečně i když náhodou vystupují v jednosměrce do ulice. Směrem k chodníku se nepodívá nikdo. Nebude kam ani prostor k uhnutí. Za mne raději ty stezky i jen piktokoridory do ulice a možnost uhnout z dveřní zóny. Je to opticky méně bezpečné ale je to méně záludné.

Pavel Mašek 25. 2. 2019, 13:43

@ Brahma
- proto jsem také zmiňoval prostor mezi pruhem pro cyklistu a autem jako bezpečnostní dooringovou zónu. Tam na to prostor je. Pokud není místo na odsazení pruhu pro cyklistu o bezpečnostní dveřní zonu, tak osobně bych nechtěl pruh mezi obrubníkem a auty.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?
Blogy,

Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?

24. července. 2022, 15min. čtení12