Nové cyklotrasy na Praze 14: A262 Kbelská – Hutě

Publikováno: 08. července. 2019, 10 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 08. července. 2019, 10 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler

Nová cyklistická infrastruktura v Praze, to není jen investiční výstavba cyklostezek na zelené louce, rozsáhlé legalizace, nebo cyklopruhy a cykloobousměrky, o které se vede přetahovaná ve vnitřním městě. Zatímco některé městské části cyklodopravu neřeší, nebo se ji pokoušejí po letech zanedbávání restartovat, jiné soustavně pracují už řadu let, aniž by si toho někdo příliš všímal.

Vlajkovou lodí této „drobné práce“ je Praha 14, městská část zahrnující Černý Most, Hloubětín a obce Kyje, Hostavice a Jahodnice. Od začátku roku zde byly vyznačeny dvě nové místní cyklotrasy v celkové délce šest kilometrů. Jde o trasy nízkonákladové, jejich jádrem je orientační značení a drobné úpravy, které – jak ostatně uvidíte – nejsou vždy stoprocentní. Každé zlepšení se ale počítá a pokud by takto postupovaly i jiné městské části, bude se po Praze na kole jezdit mnohem, mnohem líp.

Podívejme se tedy nejprve na trasu A262, která byla vyznačena od Kbelské ulice z centra podél Kolbenovy ulice, a dále přes Hutě až k cyklotrase A44, v délce asi 3,5 kilometru.

Trasa A262 – začátek

Začátek trasy směrem od centra na značené stezky přímo nenavazuje. Z cyklostezky Rokytka se ke Kolbenově ulici dostanete buď (zatím nedokončeným ale průjezdným) průjezdem kolem nových developementů a vozovny Hloubětín, nebo původně gerilovým sjezdem k Poděbradské a dále po nedávno legalizovaných chodnících, na které čeká proznačení jako trasa A430.

Odbočka od cyklostezky Rokytka. Vzadu prosvítá zatím nenapojený úsek stezky k developementům v Granitové. Foceno v dubnu, plot už tu není.

Původně gerilová odbočka z A26 k ulici Poděbradská byla postupně upravena a legalizována.

Do křižovatky Kbelská – Kolbenova se nesahalo. Legalizace tedy nezahrnují přejezdy pro cyklisty. Za křižovatkou je vidět značka začátku cyklotrasy i dopravní režim: smíšená stezka. Tato legalizace je tu už asi od roku 2015, orientačního značení se ale dočkala až letos.

Cyklotrasa tedy začíná na již existující stezce pro pěší a cyklisty. Při příjezdu směrem z okraje města vás křižovatkou provede navigační cedule. Trasa A430 je zatím proznačena jen směrem na Prosek.

Podél Kolbenovy

Podél Kolbenovy ulice vede trasa po legalizovaném chodníku, který sice nemá nijak zvlášť hvězdnou šířku, jeho povrch je ale slušný a frekvence pěších je zde naprosto minimální. Pěšky se chodí jen napříč, ze sídliště k obchodním domům na druhé straně ulice.

Do ulice Zálužské vede značená odbočka, která pokračuje přes bývalou hloubětínskou bažantnici směrem na Kbely. K překonání Kolbenovy slouží přechod pro chodce a kus legalizovaného chodníku. Jak vidno, nepovedlo se upravit stávající přechod na sdružený přejezd.

Trasa byla vyznačena již dříve, kdo se ale chce vyhnout strmému stoupání, měl by dát přednost pokračování podél Kolbenovy. Zde je přejezd přes Zálužskou ulici legalizovaný. Jediné, co lze vytknout, je přetrvávající jednosměrnost Zálužské a navazujících sídlištních ulic pro kola, vlivem čehož se sem od nedaleké stanice metra Hloubětín legálně nedostanete.

Legalizovaný je i další boční přejezd, přes ulici Slévačskou. Křižovatka je trochu rozlehlejší, přechod s přejezdem tak leží pod malým kopečkem.

Stezka za přechodem pokračuje stále po jižním chodníku Kolbenovy až k nové světelné křižovatce připojující na Kolbenovu nový Kaufland. Zde se přesmýknete na nově vybudovaný severní chodník. Jak vidno z fotografií, křižovatka při svém návrhu s vedením cyklotrasy evidentně nepočítala. Vše je dimenzováno pouze pro pěší provoz a přechody pro chodce nejsou řešeny jako sdružené přechody a přejezdy.

Budoucí úprava na sdružené přechody a přejezdy nebude snadná a přinejmenším na odbočném rameni se neobejde bez přestavby křižovatky. Ta je ovšem zcela nová, takže zde nekvalitní řešení bude „fungovat“ desítky let beze změny. To vše kvůli nedávnému bídnému návrhu celé křižovatky.

Povšimněte si ale aspoň přítomnosti předsunutých stopčar naznačujících, že cyklisté, které takovéhle obstrukce hodlají překonat jízdou v provozu, tuto možnost stále mají.

Severní chodníček je ultra úzký, naštěstí opravdu ne dlouhý. Zakrátko vás – přes legalizované parkoviště – vyvede do klidného úseku ulice V Hutích.

Za povšimnutí stojí, že legalizace zde nezahrnuje jen cyklotrasu, ale také nový chodník směrem ke smyčce Lehovec a trase A26. Jako všechny ostatní situace, i zde je ale veškerá interakce s motorovými vozidly pro cyklistu řešena degradací na režim chodce.

Hutěmi

Cyklotrasa A262 odbočí od Kolbenovy a pokračuje klidnou ulicí K Hutím, do které je zakázán vjezd motorových vozidel vyjma dopravní obsluhy. Na tomto průjezdu nebylo moc co řešit, snad jen časem by si zasloužil souvislou opravu povrchu. Komfortní průjezd končí stoupáním do hlavní ulice Za Černým mostem, která spojuje Satalice a Lehovec.

Automobilový průjezd přes Hutě je jednosměrný střídavě ulicemi Jordánská (z centra) a Jamská do centra. Směrem do centra (a z kopce) využívá trasa A262 ulici Jamskou, kde byl doplněn piktokoridor. Proč ne ochranný cyklopruh? Zeptejte se policejního sektoráře, kapitána Hovorky.

Pro směr z centra by byl závlek do Jordanské příliš dlouhý a tak je Jamská obejita blízkými uličkami Lásenickou a Lipnickou. Vedlejší uličky jsou zklidněné a provoz je v nich minimální, což je pro komfort jízdy do kopce žádoucí.

Krátký chodník, spojující průjezdný a slepý úsek Jamské, byl zcyklostezkován. Zde už se pěšky docela chodí a tak by mu prospěl spíš režim chodníku s povolenou jízdou kol než stezky pro chodce a cyklisty.

Na konci této legalizace narazíte asi na největší podivnost celé cyklotrasy, kterou je vybočený přejezd pro cyklisty přes ulici K viaduktu.

Tohle se vážně nepovedlo, sjezd měl být spíše řešen jako čtvrté rameno křižovatky. Směrem z centra tak musíte na přejezd uskočit stranou, přitom se nějak „zapomnělo“ na straně přejezdu snížit obrubu. A směrem do centra si nesníženou obrubu pěkně vyskočíte. Nedoptával jsem se na to, zda bude obruba ještě dodatečně snížena, ale snad na to proboha dojde!

Smutné provedení přejezdu zcela zastiňuje jinak v podstatě vzorově realizovanou cykloobousměrku v obytné zóně, včetně ochrany vjezdu pomocí piktogramů (balisety jsou možná trochu přehnané, ale budiž).

Za Hutěmi

Cyklotrasa pak už opustí zástavbu, aby pokračovala směrem k trase A44 a do zadní části Satalic. Je trochu škoda, že se v rámci akce nelegalizoval chodník odbočující z trasy do nedávno dokončeného sídliště při ulici Budovatelské. Troufám si říct, že plácnout sídliště pro několik tisíc lidí do polí uprostřed ničeho je z urbanistického a dopravního hlediska v podstatě zločin. Dobrá cyklistická dostupnost stanice metra by ovšem takovou chybu mohla částečně napravit. Ze vzdálenější části developementu je to na Rajskou zahradu 1,5 kilometru. Pěšky zoufalství, autobusem otrava, na kole pět minut.

Trasa končí na již částečně vyznačené spojnici Černého Mostu a Satalic A44.

Spojnice na Černý Most je proznačená po vyježděné cestě přes pole. Na investiční akci, která by řešila jak nezpevněnou cestu, tak průjezd komerční zónou k metru by mělo dojít při výstavbě obchvatu Hutí – prodloužení Ocelkovy ulice k Budovatelské/Novopacké. Výhledově bude trasa vedena přímo od lávky přes metro Černý Most, a tudíž trochu jinudy.

Slovo závěrem

A262 přes Hutě je místní, nízkonákladová cyklotrasa. Cílem takové trasy je usnadnit slabším cyklistům orientaci a nabídnout možnost jízdy mimo frekventované ulice, a to bez řešení finančně či procesně náročnějších problémů na realizované trase. Tyto předpoklady trasa A262 plní.

Současně se na ní ale projevují všechny neduhy pražského dopravního plánování. Můžeme zde vidět výsledek nekoordinovaného řešení signalizovaných křižovatek investovaných soukromníkem (Kaufland), nepružného přístupu Policie ČR (piktogramy v Jamské) i totálně nepovedený přejezd přes ulici K Viaduktu.

Přesto jsem za tuhle cyklotrasu rád. Pro malé frekvence cyklodopravy nabízí průjezd územím, kde doposud slabý cyklista neměl šanci. „Vedení cyklistů územím“ je sice přístup odpovídající stále spíše minulému století, na rozdíl od té doby jsou zde ale i velmi slušné návaznosti a proznačení cyklotrasy tak i přes všechny nedostatky dává smysl. Ostatně, co by za podobné trasy daly jiné městské části.

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

Václav Řehák 09. 07. 2019, 12:55

"Ze vzdálenější části developementu je to na Rajskou zahradu 1,5 kilometru. Pěšky zoufalství, autobusem otrava, na kole pět minut."

Naprostý souhlas. O to paradoxnější je slogan "Nejlevnější nové byty u metra" pod kterým se to prodávalo (před dostavbou Vysočanské radiály pár metrů od těch domů to bylo "bydlení v přírodě").

Václav Řehák 09. 07. 2019, 12:59

Jinak jak je P14 je v cyklo rozvoji opravdu aktivní (palec nahoru), tak u tohohle sídliště se dokonce vykašlali i na chodník a panu Morávkovi z odd. dopravy to ani nepřipadá divné: https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/723/absence-chodniku-v-budovatelske-ul?ref=IJWV

Pavel Mašek 10. 07. 2019, 00:57

Funguje někomu ten odkaz na Flattr?

Proznačení je sice hezká věc, ale přesně to ukazuje můj osobní postoj běžného občana - cyklista je veden, kde to tak nějak šlo, aby to neomezilo auta a netlouklo se to moc s chodci. Tohle není ani salámová metoda, ale salámo-pomazánkovo-sýrová. Jinak snížení obrubníku se podle mne bude řešit tak, jak se často poslední dobou dá vídat nejen v Praze a to dolitím asfaltu jako nájezdu na obrubník, místo snížení obrubníku :-)

Pavel Mašek 10. 07. 2019, 01:00

@Řehák
- z Chodců sobě je vidět, že se to ani moc neřeší, ne? Trochu to připomíná tu filmovou sérii Co je doma, to se počítá, kdy se přestěhovali do sídla na bydlišti, nebo dočasně stálou lávku na Jižním Městě ve filmu Vesničko má středisková

D 10. 07. 2019, 12:10

@masek

Malý betonový nájezd tam ve směru do centra je, ve směru z centra ovšem není v ose piktogramů na druhé straně a navíc ani neni ani za obrubou vidět, takže buď skočit z obrubníku a doufat že se na nájezd trefim, nebo to cuknout na přechod.

Vratislav Filler 12. 07. 2019, 12:40

Pavel Mašek: Na flattr se zeptám, jestli tam je nějaký problém.

Pavel Mašek 12. 07. 2019, 14:16

@Vratislav
- spíš jen zjistit, jaké prohlížeče a verze podporují, na stolním PC ve Firefoxu mám prázdnou stranu, Nejnovější Android to dává...

David 16. 07. 2019, 01:21

Ten "legalizovaný chodník" v podobě společné stezky podél Kolbenovy mi docela vadí. Podle vyhlášky jsem povinen ho použít, podle zákona nikoliv. Vzhledem k jeho šířce mi v podstatě dělají problém v něm osazené dopravní značky, zejména pokud se v blízkosti nedej Bože objeví chodci. O křížení vedlejších ulic a přednosti nemluvím. O návaznosti na konci nemluvím. Z centra jej tedy ignoruji a zůstávám ve vozovce. Naštěstí je dost široká a zatím mě nikdo ani neprotroubil. Když si uvědomím, že "stezku" jsem povinen použít i cestou do centra, ježí se mi hrůzou zbytky vlasů na hlavě...

Zbyněk 16. 07. 2019, 01:45

David: vidím to stejně, zrovna tady je Kolbenova dost široká na vyhrazený cyklopruh alespoň v jednom směru, doby kdy tu jezdily kamiony na D8 už jsou pryč a krajnice zeje prázdnotou. 2+1 před křižovatkou s Kbelskou se dá redukovat na 1+1. To samé část Českobrodské, Kunratická spojka, U Kunratického lesa a plno jiných ulic bezprostředně neobklopených zástavbou.

Pavel Mašek 29. 07. 2019, 22:27

@David, Zbynek
- zakon je vic nez vyhlaska!

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat