Cyklistická doprava v Olomouci stagnuje, ukázal průzkum

Publikováno: 28. dubna. 2022, 5 min. čtení
Aktualizováno: 09. října. 2022
Úvodní foto: Jiří Motýl
Publikováno: 28. dubna. 2022, 5 min. čtení
Aktualizováno: 09. října. 2022
Úvodní foto: Jiří Motýl

Olomouc představila výsledky loňského průzkumu dopravního chování svých obyvatel a srovnání s předchozími výsledky za rok 2016. Čísla pro cyklistickou dopravu nejsou v Olomouci pozitivní. Využití kola spíše stagnuje, klesá počet cestujících v MHD, roste využití chůze a automobilů.

Výzkum samotný slouží k aktualizaci strategického dokumentu města, kterým je Plán udržitelné městské mobility Olomouc. „Výsledky posledního průzkumu odpovídají mimo jiné i na to, jak dopravní chování Olomoučanů v tomto směru ovlivnila pandemie Covid. Celkově nám ale dává odpovědi na to, jaké změny udělali lidé při svém pohybu po městě v posledních pěti letech. Plán tak může nyní zohlednit dopravní potřeby všech věkových kategorií obyvatel, kteří se na území města pohybují,“ vysvětluje Martin Luňáček z Útvaru hlavního architekta magistrátu.

„Provést důkladný a kvalitní výzkum je zásadním prvkem při vyhodnocování takovýchto strategických dokumentů. Každé město je specifické z hlediska své dopravní obslužnosti a proto je důležité vědět, jakým způsobem funguje doprava v Olomouci a vyvodit z toho doporučení do budoucna,“ vysvětluje význam výzkumu primátor Miroslav Žbánek (ANO). Průzkum se uskutečnil loni v říjnu a zúčastnilo se ho 568 olomouckých domácností různých věkových i příjmových skupin.

Z průzkumů například vyplývá, že Olomoučané i nadále nejraději chodí pěšky (37 % všech cest), kdy podíl těchto cest oproti roku 2016 vzrostl o 2 %. Naopak došlo k poklesu o 3 % využívání veřejné hromadné dopravy (24 %) a i o něco méně obyvatelé Olomouce používají jízdní kolo (5 %). Což se projevilo v nárůstu cest uskutečněný osobním autem (34 %). Poměr využití automobilu proti ostatním druhům dopravy tak vychází 34:66, což je oproti roku 2016 mírné zhoršení, ale i tak je to v porovnání evropského kontextu velmi dobrý výsledek.

I přes nízké využití jízdních kol v průměru každá olomoucká domácnost disponuje téměř dvěma koly. Nicméně se zdá, že počet domácností, které jsou vybaveny jízdním kolem oproti roku 2016 v absolutních počtech poklesl. Více domácností má možnost využít osobní automobil než jízdní kolo. Průzkum také ukazuje, že obyvatelé Olomouc kolo nejčastěji volí na trasy mezi jedním a pěti kilometry, což je plně v souladu s obecnými poznatky, kdy právě tyto vzdálenosti se ukazují pro cyklistickou dopravu jako nejoptimálnější.

Obecně se ale ukazuje, že se Olomouci v posledních pěti letech nedaří cyklistickou dopravu dále rozvíjet a přitahovat k ní nové uživatele. A to navzdory dvěma letům pandemie Covid-19, která v řadě měst (především těch s méně rozvinutou cyklistickou dopravou) mohla sloužit jako akcelerátor změn.

„Naopak se opět nepotvrdilo často používané klišé, že každá domácnost má k dispozici dvě a více aut. Takových domácností je v Olomouci pouze 12 procent. Z výsledků průzkumu tedy vyplývají i některé poměrně překvapivé údaje, které vyvrací řadu ve městě zaběhnutých mýtů,“ komentoval data primátor. Jednoznačně z něj například vyplynulo i to, že délka většiny cest Olomoučanů během pracovních dnů se pohybuje okolo 3 km a o víkendu pak 5 km. Dále se ukázalo, že vlivem pandemie došlo k výraznému poklesu vykonaných cest během dne, což odráží trendy dnešní doby jako využívání home office či rozvážkových služeb.

Online průzkum pro Olomouc

Otázky online průzkumu jsou zaměřeny například na pocit bezpečí ve veřejné dopravě, na kole či při chůzi, spokojenost s kvalitou veřejných prostranství v Olomouci, spokojenost s dostupností základních služeb jakou jsou úřady, obchody, lékař a řada dalších ukazatelů. Průzkum je určen pro občany Olomouce.

Online průzkum bude probíhat do 8. května 2022 a najdete ho na http://tiny.cc/dopravaOL

V následujících dvou týdnech bude probíhat další z průzkumů v rámci činnosti Místní agendy 21, a to online formou. Zaměří se na další okruhy související s dopravou ve městě, které rovněž poslouží k aktualizaci plánu mobility. Jeho otázky jsou zaměřeny například na pocit bezpečí ve veřejné dopravě, na kole či při chůzi, spokojenost s kvalitou veřejných prostranství ve městě, spokojenost s dostupností základních služeb jakou jsou úřady, obchody, lékař a řada dalších ukazatelů.

Pokud máte zájem na tom, aby se v průzkumu zohlednily i vaše postoje a podíleli jste se tak na zlepšování životních podmínek ve městě, zapojte se. Vyplnění dotazníku nezabere více než 10 minut,“ nabádá za útvar hlavního architekta Martin Luňáček.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

David 28. 4. 2022, 09:40

Nesedí součty u MHD (v článku se píše, že 27-24=5.
Zajímavá by byla ještě změna absolutních hodnot v osobokilometrech, a to zejména kvůli možné podstatné změně intenzit dopravy.

David 28. 4. 2022, 09:40

Nesedí součty u MHD (v článku se píše, že 27-24=5).
Zajímavá by byla ještě změna absolutních hodnot v osobokilometrech, a to zejména kvůli možné podstatné změně intenzit dopravy.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat