AutoMat: Pražský magistrát se vyjádřil ke sporným úpravám cyklotrasy A2

Publikováno: 05. července. 2023, 6 min. čtení
Aktualizováno: 06. července. 2023
Úvodní foto: Martin Šnobr
Publikováno: 05. července. 2023, 6 min. čtení
Aktualizováno: 06. července. 2023
Úvodní foto: Martin Šnobr

V březnu tohoto roku spolek AutoMat odeslal na magistrát dotazy týkající se dlažby, prostorového řešení a dopravního režimu v části nově zrekonstruované pražské cyklotrasy A2 u podolské porodnice. Ta vyvolala četné reakce, včetně kritického komentáře na naší stránce. Jak tyto změny odůvodňuje magistrátní Odbor dopravy?

Následující text původně vyšel na stránce spolku AutoMat. Dotazy spolku i odpovědi zveřejňujeme v nezměněné podobě. I přes snahu redakce Městem na kole se nám stále nepodařilo zajistit podrobnější komentář ze strany města. Proto nám přijde hodnotné uveřejnit alespoň tyto krátké odpovědi – jako další příspěvek k veřejné debatě nad tímto úsekem jedné z nejvýznamnějších pražských cyklotras.

Prezentované postoje spolku i města nemusí odpovídat názorům redakce Městem na kole.

AutoMat: Chodník se z dosavadní společné stezky pro chodce a cyklisty (C9) změnil na chodník s povolenou jízdou kol (C7 + E13). To pro lidi na kole znamená omezení rychlosti a z dopravní komunikace, kde jsou práva chodců a cyklistů rovnocenná, dělá prostor, kam jsou cyklisté pouštěni spíš z milosti. Žádáme o zachování dosavadního dopravního režimu společné stezky pro chodce a cyklisty (C9) místo navrhované změny na chodník s povolenou jízdou kol (C7 + E13). Řešení neodpovídá významu trasy, odporuje evropským trendům vytvářet na zásadních cyklo-tazích stezky dělené od chodců.

Magistrát: Režim stezky pro chodce s povolenou jízdou cyklistů v úseku mezi ul. U podolského sanatoria a Vyšehradským tunelem byl schválen dotčenými orgány a byl veden snahou zvýšit bezpečnost chodců v nejužším úseku nábřeží, kde chodník lokálně nedosahuje šířky 4 metry (nesprávně ve svém dopise uvádíte šířku min. 4 metry, pozn. AutoMatu: při našem měření je v nejužším místě cca 4,2 metru od zábradlí a cca 3,9 metru od značky, která by tam v případě souvislé C9 nemusela být), formou opatření vyplývajících právě z režimu stezky s povolenou jízdou cyklistů. Cyklisté, kteří chtějí jet rychleji a bez sdílení provozu s chodci, mohou využít paralelní vyhrazené cyklopruhy ve vozovce a mnoho jich tak činí. Navíc se tak podařilo odstranit část dopravního značení u pohledově exponovaného ostrohu Vyšehradské skály. Nově navržený dopravní režim považujeme za vhodný kompromis mezi všemi požadavky, které jsou na veřejný prostor v této lokalitě kladeny.

AutoMat: Proč byl v rámci rekonstrukce na nadřazené cyklotrase s frekvencí několika tisíc cyklistů denně nahrazen asfaltový povrch méně vhodnou vápencovou mozaikou?

Magistrát: Jedná se o původní nábřežní promenádní chodník s historicky doloženou mozaikovou dlažbou včetně použitého vzoru, přičemž úsek se nachází na území Pražské památkové rezervace, tedy v místě s nejvyšší památkovou ochranou. K tomu doplňujeme, že v chodníku je v tomto úseku vedeno velké množství inženýrských sítí s častými zásahy a výkopy, a proto je tu vhodnější rozebíratelný povrch.

AutoMat: Byla zde uvažována možnost rozšířit přidružený prostor o stávající cyklopruh směrem z centra tak, aby bylo možné vést dělenou stezku až k Vyšehradskému tunelu?

Magistrát: Tato úprava byla v raných fázích přípravy odmítnuta z důvodu finančních nákladů, jelikož by vyžadovala přeložku uličních vpustí, které jsou napojeny do kanalizace nacházející se pod tramvajovou tratí. Není jisté, že by taková akce bez výrazných stavebních zásahů do nábřeží byla vůbec realizovatelná. Úprava by měla efekt pouze v případě současné přeložky trakčního vedení a veřejného osvětlení, a tím by byly vyvolány další přeložky v situaci, kdy podzemí je již velmi zasíťováno.

AutoMat: Připravuje v současnosti magistrát a jeho servisní organizace (TSK, DPP aj.) na některých úsecích celoměstských cyklotras snížení komfortu nebo standardu cyklotrasy, jmenovitě vydláždění, změnu na chodník s povolenou jízdou kol nebo odstranění povolení jízdy na kole?

Magistrát: Ke změně režimu ze stezky pro chodce a cyklisty na stezku pro chodce s povolenou jízdou cyklistů mělo dojít v Nuselském údolí na chodníku podél ul. Sekaninova v souvislosti s vyznačením integračních opatření pro cyklisty ve vozovce, avšak s ohledem na změnu stanoviska MČ Praha 2 k vyznačení integračních opatření se v současnosti s MČ Praha 2 projednávají změny. Jiné úpravy ve smyslu vašeho dotazu nebyly naším odborem objednány, avšak nelze vyloučit, že se takové požadavky objeví v rámci projednávání některých konkrétních akcí.

AutoMat: Jaké kroky učiní Magistrát hlavního města Prahy k tomu, aby byly při budoucích rekonstrukcích a úpravách ulic dodržovány platné Standardy aktivní mobility pro cyklistickou dopravu alespoň v koridorech nadřazených a páteřních cyklotras?

Magistrát: Standardy aktivní mobility v Praze neplatí jen pro cyklisty, ale pro všechny uživatele spadající do kategorie aktivní mobility. Například pěší dopravu řadí standardy na první místo. Navíc se v Praze pohybujeme ve složitém, dlouho utvářeném území s mnoha často protichůdnými odbornými a politickými zájmy, danými limity a standardy toto předjímají. V některých případech nelze vyhovět všem požadavkům, a přitom dosáhnout realizace stavby či jiné úpravy, proto se musí hledat vhodná forma konsensu. Strategie aktivní mobility v Praze je materiál, s nímž náš odbor i další složky města pracují a každý záměr zodpovědně dle jejích kritérií posuzují.

AutoMat: Odpověď města není uspokojivá

Odpověď magistrátu považujeme za neuspokojivou hlavně s ohledem na aplikaci standardů udržitelné mobility. Začněme minimální šířkou smíšené stezky, kterou jsme v nejužším místě ze záhadných důvodů změřili jinak, než jak ve své odpovědi uvádí magistrát, a pro kterou by stejně dle ČSN stačilo 3,5 metru.

Dále se domníváme, že v odpovědi nejsou standardy aktivní mobility aplikovány správně. Na trasu A2 pod Vyšehradem se mají vztahovat požadavky na nadřazené cyklotrasy, které zde požadují buď oddělit chodce a cyklisty (C10), nebo připouští společnou stezku (C9). Chodník s povolenou jízdou kol, který zde vznikl, není z hlediska standardů pro nadřazené trasy přijatelný, šířkové poměry současně umožňují společnou stezku ponechat. Proto by měla být zachována.

Požadavek magistrátních památkářů, aby cyklostezka bez ohledu na dopravní potřeby vypadala jako chodník, neznamená, že by mělo město rezignovat na vyhovující dopravní režim.

Faktický rozdíl v dopravním chování všech účastníků bude nejspíš malý proto, že málokdo z chodců i cyklistů ví, jaký je rozdíl v právech a povinnostech. Podřadný dopravní režim ale znehodnocuje funkčnost nadřazené cyklotrasy jako takové, v symbolické podobě jej tak vnímáme jako jednoznačně negativní signál. Rozhodně nepovažujeme za přijatelné, aby bylo možné v případě zřízení integračních opatření degradovat dosavadní společné stezky na chodníky s povolenou jízdou kol. Zejména když město deklaruje, že míní budovat souvislé a komfortní chráněné stezky – tedy opak toho, co ve skutečnosti vidíme.

spolek AutoMat
Spolek AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut.

Komentáře k článku

Ondra 6. 7. 2023, 07:38
15
1

Aneb chtějí mít podíl cyklistické dopravy 7% ale “modernizaci cyklotrasy” provedou zase na 2%. Jinak píší, že je chodec na prvním místě, na tak frekventovaném úseku to pro chodce není vůbec příjemné. Chce to zrušit parkovací pruh a udělat cyklostezku tam. Co jsem vypozoroval, zase tak moc aut v něm neparkuje.

LukášM 6. 7. 2023, 10:59
6
5

Co takhle vyjmout Vysehradskou skálu z památkové ochrany?

Kenny 6. 7. 2023, 11:23
9
2

Vypadá to jako dělená stezka s tím, že na chodce zbyl jen ten úzký pruh u zábradlí a celý zbytek je pro cyklisty. Naopak ta dlažba u tunelu jasně říká 'toto je chodník'. Jediný klad je, že to vypadá lépe než předchozí stav.

Matěj 6. 7. 2023, 11:50

Neuměly by ty sčítače sčítat i chodce? Myslím, si že nadřazenost pěší "dopravy" zde může eliminovat poměr cyklistů a chodců na páteřní cyklotrase.

újezďák 6. 7. 2023, 12:25
10
6

lukášM. To by ani nebylo třeba, stezka by mohla jít po obvodu skály a prostě by tam postavila stěna a strop ve stylu falešný tunýlek tak aby to vypadalo, že je tam stále skála :) Takových "tunelů" je v Rakousku mrak . Jenže u nás budeme raději konzerovat polorozpadlé a opticky ošklivé dopravní " památky" za miliardy teď a miliardy znovu za pár let až se zjistí, že se to úplně nepovedlo, typicky rezavý hlučný most na Výtoni nebo Liběňský most kde už cena opravy (ne)utěšeně bobtná...

Kuba 7. 7. 2023, 08:06

Matej: jestli to umi tenhle netusim, obecne se scitace zobrazujici pocty lidi na kolech a pocty lidi jdoucich pesky delaj. Ale v Praze? Kde je tohle mnoho let jedinej scitac s displejem, vsechny ostatni jsou jen plechovy nicnerikajici krabice, casto s velmi diskutabilnim umistenim, jejichz vystupy se musi slozite dohledavat na webu? Tady to fakt necekam.

Tomas 7. 7. 2023, 11:15
3
9

Tohle už trochu smrdí honem na čarodějnice. Myslím, že magistrát jasně a srozumitelně odpověděl na otázky a bohužel to dává smysl.

Je celkem srozumitelné, že se v těchto místech preferují chodci. Mě se moc nelíbí, že dříve byla povolena jízda po chodníku v tunelu.

Vyřvali se tam ochranné cyklopruhy, tak se není čemu divit, že není velká snaha překopat a upravit místo. Tohle je přesně důvod, proč si myslím, že ochranné cyklopruhy jsou naprosto k ničemu a spíš škodí, než pomáhájí rozvoji cyklodopravy.

Co se týká Vyšehradského tunelu, tak jedinou možností by byla lávka okolo nad Vltavou. Existují krásné návrhy (mě se líbí ten průhledný ze "skla"), ale jestli si dobře pamatuji, tak tam je zase problém s lodní dopravou. Rozhodně jsem proti aby se tam něco kutalo a měnilo. Chtít to vyjmout jako památku a zničit, jenom aby se tam dalo lépe jezdit na kole může chtít jenom totální ignorant a barbar.

Jenda 7. 7. 2023, 12:04
2
3

Tomas: Nabízím alternativní pohled, „Chtít to vyjmout jako památku a zničit, jenom aby tam mohly jezdit tramvaje“ -- jeden z hlavních problémů v tom tunelu je přejíždění kluzkých kolejí, bez nich by se tam dalo jezdit pěkně na kole i při současné šířce. Vytrhejte koleje a je vyřešeno :-)

Jiří Kadlec 7. 7. 2023, 14:02

Zmiňovaným úsekem několikrát týdně jezdím a občas tudy i běžím nebo jdu pěšky. Podle mě se úprava osvědčila a celkový stav je pro pomalejší cyklisty i pro chodce lepší a bezpečnější, než tomu bylo před úpravou. Už jenom proto, že je na stezce větší a širší prostor, kudy chodce předjet. Také pomohlo odstranění svodidel a posunutí různých překážejících sloupů.
Místo, kde by si A2 zasloužila rozšířit, je o kus dál na jih hlavně podél Žlutých Lázní. Tam je provoz pěších obrovský a přitom tam zůstala stezka v původní šířce. Netuší někdo, na kdy (a jestli vůbec) je v plánu rozšířit stezku A2 i v úseku Žluté Lázně - Dvorce?
Další kritický a velmi úzký úsek A2 je pak jižně od Modřan podél trati.

Tomas 7. 7. 2023, 14:28
2
2

Jenda: Asi by to chtělo mokrý hadr na hlavu, protože tohle nemůže myslet nikdo ani jako srandu.

Kuba 7. 7. 2023, 15:52

Tomas: lávka kolem Vyšehradské skály nemá problém s lodní dopravou, ale právě s památkáři. Kteří jí brání v jakékoli podobě. I kdyby to byla sebelehčí, maximálně subtilní konstrukce, která nebude z dálky téměř vidět, dokud se na ni člověk nezaměří. Prostě ne. Což je IMO špatně - chápu, že je potřeba, aby ta lávka kolem skály byla co nejméně rušivá, ale dnešní potřeby města ji prostě vyžadujou. A zároveň jsou dnes technologie na to, udělat ji podle rozumných požadvaků památkářů takovou, aby tu skálu nezničila (ne že by historizující portál toho tunelu ve skále nebyl dost šílený kýč, který to místo IMO poznamenal hůř, než jakákoli lávka, ale to je druhá věc).

A co se týče cyklopruhů, pochybuju, že jsou vyřvané lidmi na kolech. Spíš tipuju, že tam prostě vyšly jako ochrana parkujících aut, když se pravý průjezdný pruh měnil na vyřvané parkování... Jako na Chlumecké. S tím rozdílem, že tady jezdí auta o něco pomaleji, tak si do nich troufne o něco víc lidí než na Chlumecké, kde je to opravdu jen pro největší vyznavače adrenalinu.

David 8. 7. 2023, 01:51

Taky mě více vyhovoval předchozí stav. A hlavně ty výkopy dělaly party s celkovým IQ30, protože překopaly ty kabely k senzorům a napájení těch sčítačů a od té doby to tam nefunguje.

Jenda 8. 7. 2023, 23:36
2
2

Tomas: Proč ne? Protože tramvaje jsou něco víc?

Martin Vágner 13. 7. 2023, 09:21

Nechám stranou, že rekonstruovaný úsek nebyl v kritickém stavu a na A2 jsou místa, která by rekonstrukci potřebovaly naléhavěji. Změna z C9 na C7+E13 není příjemná, ale pokud tam budou ve větší míře chodci, stejně pojedu ten krátký úsek pomalu. To absolutně platí při průjezdu tunelem (kdo ještě vzpomíná na asi dvacetiletou bitvu o právo průjezdu a hezkou solidaritu, kdy jsme si vzájemně hlásili, že za tunelem číhají měšťáci s pokutovými bločky?). Nevadí mi ani jemná dlažba před tunelem, ostatně za tunelem je ta samá. Co ale vidím jako dvě chyby stavby, které námitky automatu nezmiňují:: 1) nebyl řešen přejezd cyklistů přes bezejmenou odbočku z Podolské, zde mohl být minimálně cyklopřejezd a nevím proč dva luxusní povrchy cyklostezky spojuje pět metrů rozbombardovaných kočičích hlav: to by ocenili bruslaři a žiletkáři. Aktuální stav: přechod pro chodce, cyklista by správně měl slézt z kola a převést. Na páteřní A2? WTF?
2) Za tunelem ve směru z Prahy mohl být udělán plynulý nájezd na cyklostezku (pro ty, co přijíždějí na nábřeží po ulici z Libušiny nebo i ty, kteří se nechtějí na zúženém prostoru tunelu vyhýbat s chodci a radši volí průjezd tunelem s ostatní dopravou). Nájezd by nic nestál, představoval by další alternativu (ano, existuje nájezd u porodnice, ale ten už je často blokován auty a navíc není příliš friendly, a také je možné najet na A2 až za kritizovaným přechodem).
Jak bude finálně vypadat vyústění mostu Žlutých lázní? Zde to minimálně smrdí dalším semaforem...

komentář

Pravidla diskuze, Ochrana osobních údajů

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat