Zprávy z cyklokomisí v květnu a červnu 2020

Publikováno: 15. června. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 23. března. 2021
Úvodní foto: Martin Šnobr
Publikováno: 15. června. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 23. března. 2021
Úvodní foto: Martin Šnobr

Před letní pauzou slučuji zprávy z cyklokomisí z května a června. Oficiální zápisy z jednání cyklokomise a jejich usnesení najdete na této stránce. A co se za poslední dva měsíce seběhlo? Komise řešila Smetanovo nábřeží i Masarykovo nádraží. Dostali jsme na stůl další balík studií ze severovýchodu Prahy. Pozadu ale nezůstal ani jihovýchod, městské části Uhříněves a Kolovraty se vytasily se svými plány na návaznost nedávno vzniklé čtrnáctikilometrové stezky Do Prahy na kole. Praha 3 umístila cyklostojany na 80 míst a zažádala o dalších sto – pro běžné cyklisty i bezstanicové („freefloat“) bikesharingy.

Příprava investičních akcí

Investiční akce TSK běží letos velmi slušně, byť se jim obvyklé komplikace samozřejmě nevyhýbají. Bez problémů běží výstavba cyklostezky A204 Cholupice – Dolní Břežany. Rekonstrukce cyklostezky A21 v Modřanech Na Havránce se už staví. Cyklostezka Satalice – Vinoř se soutěží, kopnout by se mohlo v září. Stejně tak se letos počítá se zahájením A19 Sedlec – Suchdol.

Masarykovo nádraží a Smetanovo nábřeží

Komise se věnovala dvojici záležitostí v centru, hýbajících různými částmi veřejnosti. Zatímco kvůli stavbám Penty v okolí Masarykova nádraží to vře mezi architekty a památkáři, odebrání průjezdu na sto metrech Smetanova nábřeží zapůsobilo zase jako bomba politická. Cyklistická doprava má ve všech těchto záměrech své zájmy, komise se jim tak musela věnovat.

Ve věci Smetanova nábřeží komise odsouhlasila dvě usnesení:

Usnesení 14.13: Komise souhlasí s dopravním řešením Smetanova nábřeží s požadavkem navrácení možnosti levého odbočení pro jízdní kola z ul. Národní. (7-0-0)

Usnesení 14.14: Komise podporuje další opatření ke snižování intenzit IAD na Smetanově nábřeží. (7-0-0)

Ve věci Masarykova nábřeží se pak komise usnesla následovně:

Usnesení 14.7: Komise stále trvá na usnesení č. 4.1 a 4.2 z 6. jednání KCD v září 2019 (* viz níže) a pokusí se na plnění tohoto usnesení spolupracovat s náměstkem primátora a radním pro oblast územního rozvoje a územního plánu doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem. (6-0-1)

*Usnesení č. 4.1 a 4.2 z 6. jednání KCD: Komise souhlasí se záměrem zadat technickou prověřovací studii lávky pro chráněné bezmotorové propojení Bulhar – Na Florenci v těsném souběhu při západní straně severojižní magistrály. 4.2: Komise žádá náměstka primátora a radního pro dopravu Ing. Adama Scheinherra, MSc., Ph.D., aby tento záměr projednal s IPR hl. m. Prahy.

Na vycházky po Smetanově nábřeží je zatím ještě brzy, cyklokomise zde ale podporuje snížení intenzity tranzitního provozu.

A22 Kolovraty – Uhříněves – Háje

Čtrnáctikilometrová cyklostezka „Do Prahy na kole“ přinesla na Říčansko novou kvalitu cyklistické infrastruktury. A na hranici Prahy přivádí cyklisty, kteří nemají kam pohodlně pokračovat. Na červnovém jednání tak byli přítomni radní z Kolovrat i Uhříněvsi, aby zdůraznili význam navazujících staveb a optali se, zda na ně budou peníze.

Průtah Kolovraty bude řešen podél Říčanky, kde se začalo houfně jezdit po stávající vycházkové pěšině, která na to rozhodně není vhodná. Prozatím by tak měla být vyznačena dočasná trasa A22 po podobných, ale přehlednějších a méně frekventovaných cestách jižněji. Apeloval jsem, aby pro cyklisty nebojící se tolik provozu, bylo orientačně vyznačeno i rameno po hlavní kolovratské ulici Mírové. V naší cyklomapě jsem trasu A22 předběžně přetrasoval do koridorů, které by mohly být vyznačeny. Investiční akce na cyklostezku je zařazena do velkého zásobníku. Stavební povolení chtějí mít příští rok, k realizaci tedy v roce 2022, pokud zvládnou vykoupit pozemky a budou peníze.

Uhříněves má vlastní plány na stezky navazující na relativně novou propojku do Kolovrat, s cílem protáhnout se několika investičními akcemi až po hranici s Petrovicemi. Až na 200 metrů ulice U starého mlýna bude vše mimo vozovku. Chystá se také zpracovat cyklogenerel. Vybrané akce hodlá realizovat ve vlastní režii, magistrát pouze požádá o investiční dotaci (doplněno).

(upraveno) Ano, světe div se: existují i městské části, které si cykloakce připravují samy. Velké a „bohaté“ městské části rády spoléhají na magistrát, který to ovšem přípravu tolika akcí sám neutáhne. Ostatně, samotná Uhříněves vykoupila svůj přístup mrzutou zkušeností: Lávku přes ulici Ke Kříži poblíž nádraží dotáhla městská část předloni do DURka (dokumentace pro územní rozhodnutí, pozn. red.) a předala na magistrátní odbor městského investora. Kde se předmětná lávka soutěží… už jeden a čtvrt roku.

Mezi Uhříněvsí a konečnou metra Háje zeje aktuálně pro pohodlnou jízdu na kole smutná mezera. Nedávno jsem se pokusil tuto mezeru částečně zacelit návrhem dvou investičních akcí na Praze 11 – zřízením bezbariérového podjezdu Opatovské mezi Central parkem a stezkou k Milíčovu, a křížením Novopetrovické od Newtonovy ulice v Petrovicích k hrázi dolního milíčovského rybníka. Návrhy schválila dopravní komise městské části, přípravu se ale bohužel zatím nepovedlo zahájit. Přesto je jasné, že mezi Uhříněvsí a Jižním Městem je bezpečná a pohodlná cyklotrasa naprosto nezbytná. Komise v této věci vydala usnesení, navrhující zahájení její přípravy.

Konec cyklostezky Do Prahy na kole na začátku zástavby Kolovrat.

Stojany a bikesharing na Praze 3

Praha 3 podporuje parkování kol. Osadila cyklostojany celkem 80 lokalit a požádala Technickou správu komunikací o dalších 101 míst. Zveřejnili také mapu stání pro kola nazvanou CYRIL. Kromě pouliční parkování pro běžná kola je cílem také nabídnout místa, kde lze odložit kola a koloběžky bezstanicového bikesharingu tak, aby nepřekážely.

Na komisi nám byl představen záměr QR kódů, které se umístí poblíž stojanů a bikesharingy by je mohly využívat jako potvrzení toho, že odložené kolo parkuje na vhodném místě. Pilotní projekt připravuje česká bikesharingová společnost ReVolt. QR kódy mají výhledově sloužit všem bikesharingoým společnostem, které o to projeví zájem.

Mapa cyklostojanů na Praze 3

Stojany na Praze 3: Zelené už jsou v terénu, o červené bude požádáno. Kolik stojanů má ve svých ulicích sousední, srovnatelná Praha 2?

Cyklisté v tunelech

Už v květnu jsme doporučili legalizovat pro jízdu na kole úseky městských tunelů, kde by to nemělo způsobovat problémy. Jmenovitě jde o Letenský tunel směrem dolů a Těšnovský tunel obousměrně. Na legalizaci spanilých jízd pořádaných čas od času nejmenovanými punkery v tunelu Blanka tak rozhodně nedojde.

Metro D

Jak bude vypadat řešení cyklistické dopravy v okolí připravovaných stanic metra D, záleželo doposud na všech, jen ne na těch, kdo cyklistickou dopravu v Praze přímo řeší. Komise v tom udělala, co mohla: požádala náměstka pro dopravu, aby s Dopravním podnikem aspoň zkoordinovali, co ještě jde.

A nebude to snadné. Kvalita připravovaných projektů metra v oblasti cyklistických opatření výrazně kolísá. Solidní studie na řešení cyklo existuje pouze pro stanici Libuš. Písnice má koncept velmi slabý, Depo Písnice žádný. Pro Pankrác až Nové Dvory už existuje dokumentace pro územní rozhodnutí, kde se cyklo příliš neřešilo, bude se tak klasicky dopytlíkovávat do zafixovaných obrub.

Výsledek tak patrně nebude o mnoho lepší, než jak tomu bylo v roce 2008 u Céčka do Letňan nebo v roce 2015 u Áčka do Motola. Třeba s tím, že by při výstavbě stanice metra Pankrác na Praze 4 vznikl odpovídající kus cyklostezky A41, už nejspíš nepočítejme. Tam je totiž potřeba vecpat ke dvěma řadícím pruhům Arkád Pankrác ještě tramvaj, takže cyklisté jsou již nyní v daném místě předurčeni k jízdě po nezlegalizovatelném chodníku. A to se do země ještě pořádně nekoplo. Není-li vám to po libosti, můžete se zeptat zodpovědných politiků, například přímo radního pro dopravu Prahy 4, kam hodlají cyklisty v této ulici poslat.

Hromada studií na severovýchodě

Severovýchod Prahy jede ze všech oblastí naprosto nejvíc. Na jednání komise jsme byli seznámeni s pokračující přípravou řady studií, řešících stezky od Kyjí po Čakovice, jmenovitě:

  • A5/A25 – v oblasti mezi Hrdlořezy a Kyjemi, a to včetně propojky Smetanka. Ta spojí ulici Za mosty s oblastí Hořejšího rybníka. Obtížný kopec bude překonán stezkou v úrovni zářezu železniční trati Libeň- Malešice.
  • A8/A243 – drážní stezka Jahodnice, severně od trati Běchovice – Malešice,
  • A44 – spojení metra Černý Most a Satalic,
  • A267 – Via Sancta v úseku park Aerovka – Kbelská. Jednotlivé úseky mezi metrem Letňany a Kbely staví většinou už nyní developeři v rámci svých projektů. Trasa by ale měla pokračovat dál směrem ke Klíčovu.

Kdyby takhle dlouhodobě fungovala koordinace mezi městskými částmi a studijní příprava i v jiných sektorech Prahy, tak by to bylo úžasné.

Kolo na virus

Dočasných opatření ohledně koronaviru Praha zrovna mnoho nepředvedla. Na květnové komisi se o tom chvíli debatovalo. Město se pustilo aspoň do menší propagační kampaně #KoloNaVirus, kterou jste možná mohli ve veřejném prostoru příležitostně zahlédnout.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Lukáš M 15. 6. 2020, 08:49

Padl i návrh na legalizaci Vyšehradského tunelu s příkazovou značkou rychlost chůze? Hodně by se šikla

Vratislav Filler 15. 6. 2020, 09:44

Lukáš M: Řešila se legalizace ve vozovce. To už Vyšehradský tunel má. Legalizace chodníku v tunelu je neřešitelná, zkoušel jsem v minulosti navrhnout hromadu řešení od pomalé jízdy, přes odstraněnjí svodidel na jižní straně pro zřízení sjezdu, až po semafor na střídavý průchod / průjezd. Kolegové z cyklokomise při konzultacích všechno odmítli jako nereálné nebo neprojednatelné.

Samozřejmě můžete zkusit oslovit ODO zvenku, obávám se ale, že to k ničemu nebude.

josuk 15. 6. 2020, 12:35

Lukáš: ten Vyšehradský tunel je snad už bezkonfliktní, ne? Měšťáci tam snad nevybírají, nepere se to. Procento cyklistů, co se tam neudrží při rychlosti chůze ani rovně, natož v zatáčce, je moc vysoké na to, aby to tam bylo oficiálně jinak a lépe. Ve vozovce je to tam vcelku ok, vylepšit by bylo třeba jen nájezdy a sjezdy ze stezky.
Jinak Letenským tunel občas jedu, na motorce, a tam když dole stojí třeba autobus a nemůžu se rychle prodrat ven na vzduch.. může to tam být snad smrtelný.. ;-) Navíc cyklista běžný, neosvětlený, bude ve velkém nebezpečí, i kdyby ty kostky neklouzaly.. ;-)

újezďák 15. 6. 2020, 14:22

Lukáš M, to by asi neprošlo, mě jednou v tunelu předběhl člověk a to jsem jel :) Chtělo by to udělat cestu navíc jednosměrku okolo , pěkně na traverzy a celé to krýt falešnou skálou :) V týhle zemi se všichni zbláznili do gabionů, staví se to doslova všude, tak prostě udělat jeden " na míru " Vyšehradské skále....když by se to postavilo a obložilo " kameny v drátech" osadilo , tak by se z toho snad památkáři neosypali, půlka skály je stejně obložená pletivem :)

Petr 15. 6. 2020, 15:38

Když už mluvíme o tom vyšehradském tunelu, kde doporučujete najet do silnice? Směrem z centra to není problém, což o to, na silnici vjedu u výjezdu z náplavky, zpátky na cyklostezku pak před Podolkou. Ale co směrem do centra? U Podolky sjet z cyklostezky jakoby na komunikaci od jachtklubu a na semaforu odbočit doleva, to jsem zkusil jednou a bylo to dost krkolomné; protijedoucí auta (z Na dolinách) odbočující doleva měla problém přijít na to, jak se se mnou v křižovatce míjet. Dá se přejet přes přechod pro chodce na křižovatce s Jeremenkovou a pokračovat po nábřeží (v dveřní zóně parkujících aut, ale nic dramatického), až na to, že jízda po přechodu není košer. Přejíždět bez semaforu čtyři pruhy aut a dva pruhy tramvají u sjezdu z Veslařského ostrova, na to jsem fakt moc velký srab. Takže odbočit už u barranďáku (Na mlejnku - Ke krči - Branická - nábřeží)?

Já fakt nechci s kolem a širokým dětským vozíkem na ten chodník v tunelu. Je úplně jedno, jestli jedu nebo vedu; stejně tam těžce blokuji. Bylo by fajn, kdyby mě dopravní režim dovolil se tomu vyhnout.

Matěj 15. 6. 2020, 16:00

Jezdím pohodlně v provozu, ale do obou tunelů by mne to nelákalo. Objízdné trasy tam vcelku jsou, ne? Asi by to nebyla masově využívaná možnost, spíš potenciálně nebezpečná. Takové požadavky mi přijdou přehnané. To zase bude na D-Fensu nablito o cykloaktivistech.

Máte někdo chuť jezdit Těšnovským tunelem?

Štěpán 15. 6. 2020, 19:54

Petr: Přes semafor u yacht klubu jsem nikdy neměl problém najet. Btw jak je možné že ten přechod v rámci A2 není cyklo?

tik 15. 6. 2020, 21:40

@josuk 15.06.2020 Jestli tim "bezkonliktni" myslis rychle prujezdy (elektro)kol v obou smerech, zvoneni a "uhni" na chodce a totalni ignorovani "cyklisto ved kolo", tak ano
Chodim tam nekolikrat za den.

Mus 15. 6. 2020, 22:29

Minulý rok u Vyš. skály policie byla.

V tunelu nejezdím. Já sjíždím i vyjiždím na stejném místě: jak skončí svodidla je tam takový kostkový nájezd.

Velmi nepohodlný. Ten by měl být prioritně upraven!! Navíc vede do hlíny.

Směrem do centra se už držím ve vozovce, takže je to takto nejrychlejší. Občas mám ve vyšším provozu problém okamžitě sjet na silnici, takže jedu kousek dál a skáču z toho dvojiteho obrubniku. Mohly by tam proto být nájezdy dva.

Zuzka 16. 6. 2020, 08:35

Ano, ten kostkovy najezd je hodne neprijemny. Vzdycky kvuli nadjeti vybocim az skoro k tramvajovym kolejim.

Neo Moucha 16. 6. 2020, 10:08

Směrem do centra využívám těchto 100 metrů: https://mapy.cz/s/cufobaporo První část vyžaduje skok z dvojitého obrubníku, pak už je obrubník nízký. Ve špičce se dá krásně využít semaforová závora pro auta - buď mají červenou kvůli koloně, nebo jim ji tam hází tramvaj. Takže ideálně za tramvají, to pak nemá nikdo ani tendenci člověka v zatáčce těsně předjíždět přesně v místě, kdy člověk potřebuje najet mezi tram koleje. Je to hodně o načasování a sledování provozu - už celou cestu od křižovatky po odděleném cyklo pásu sleduji provoz v silnici do centra a podle toho přidávám, nebo ubírám a vybírám si kam bych se asi měl vejít, když nepojede proti. Doporučuji ale jen pro zdatné jezdce v provozu. Pro méně zdatné se dá prostě počkat na konci tohoto úseku před začátkem svodidel, dokud nikdo nejede ani jedním směrem, ty mezery tam bývají v závislosti na křižovatkách - někdy je to na delší čekání (minuta), někdy ne. Pořád se to časově vyplatí. I když pěšky projít tunelem po chodníku je 35-40 kroků, což není nijak strašné a osobně nechápu lidi, proč to nedokáží :) V zimě, když je nevlídno, tak radši chodím, než abych riskoval oslizlé koleje, tak široké pláště nemám...

George 16. 6. 2020, 14:47

Ahoj všem. Letenský tunel by mohla být pro mě nejrychlejší cesta do práce (Sparta->Národní), ale stejně bych tam asi jel jen v největší nouzi. Mám normálně dvě možnosti, buď Nad Štolou, Kostelní na nábřeží kpt.Jaroše, nebo si lehce zajet Veletržní a Bubenskou kde je vyhrazená infrastruktura. To je trasa, kterou poslední dobou preferuji navzdory smogu. V obou případech se pak napojuji na sdílenou stezku na Hlávkově mostě a A2 nad těšnovským tunelem, pak kolem parku Lannova a Revoluční a do centra.

Petr 16. 6. 2020, 14:54

Jak tak poslouchám, tak jízda bez dětského vozíku je asi v Praze o mnoho snazší než s ním .-)

Neo Moucha 16. 6. 2020, 15:11

@Petr: Pokud neznáš, tak jedině takhle: https://www.youtube.com/watch?v=jj0CmnxuTaQ
:)

Marek Turnovec 16. 6. 2020, 17:16

Odkud kam by měla být ta drážní stezka Jahodnice? V tom úseku podél Českobrodské? Tam by se určitě hodila. Nebo až do Malešic? Tam je sice cesta, po které občas jezdím, ale pro někoho je to tam až moc divočina...

Caidel 17. 6. 2020, 11:50

Když už je řeč o Vyšehradském tunelu - nešlo by alespoň zařídit, aby na tom chodníku někdo občas zametl střepy? Momentálně je jich tam už docela dost a jsou sice shrnuté na obě strany, ale to tak úplně nestačí.

újezďák 17. 6. 2020, 12:51

caidel, to není problém jen tunelu, dneska ráno jsem střepy potkal na několika místech, kde včera skoro jistě nebyly nebyly, kousek od Agrofertu/servisu mercedes na Chodově , v Uhříněvsi, na Spořilově... skoro s jistotou vždy od píva a vždycky na místě nedaleko lavičky ... když vidím opravdovou hrůzu ve smyslu láhev na pár kusů , tak někdy sbírám ale nebaví mě to...

Vratislav Filler 17. 6. 2020, 14:50

Marek Turnovec: +- takhle: https://mapy.cz/s/jokukuduha

vlákno 18. 6. 2020, 02:11

George: Sparta - Národní přes Hlávkův most je zbytečná zajížďka. Jezdil bych to Letnou přes Čechův most (nejlépe se zařadit do provozu), Pařížkou přímo rovně kolem Právnické fakulty, Staromák, Železná, Rytířská. Tj 2,5 km vs. 5 km, a pouze dva semafory.
Trasa přes Mánesův most je 3 km, to je taky možné.
Pokud přes Hlávkův, tak bych využil serpentýnu kolem Expa, případně Skaleckou. Z Kostelní se dá využít nově tento přejezd https://mapa.prahounakole.cz/#misto=p_6823, zkoušel jsem to ale nejspíš to časově nevychází (2 vs. 1 semafor). Z Jaroše je
Jezdit to ale přes Bubenskou mi smysl nedává vůbec, je to daleko, spousta semaforů, všude auta.

Zuzka 18. 6. 2020, 10:00

Pokud velice casne rano jezdite pres naplavku, tak ta je poseta rozbitymi lahvemi. Dneska kolem 5:50 tam byla navic i particka, ktera ty lahve aktivne rozbijela. Obdobna particka pubertaku rozbila i nedavno lahev uprostred tunelu (viz Caidel) a tam uz to nikdo neuklizi, tak jako na naplavce.
Policajti urcite maji cely nabrezi pod kamerama, ale zjevne je jim to uplne jedno. Diky tomu budu rano jezdit nahore na asfaltu a bohuzel brzdit dopravu.

Vratislav Filler 18. 6. 2020, 10:58

Zuzka, Caidel: Nemáte to sklo zdokumentovaný? Zkusil bych to trošku postčit zevnitř, aby tomu někdo věnoval víc pozornosti. Já nedávno narazil na rozbitou láhev na chodníku Nuselského mostu, a taky tam pak pár dnů strašila. Plus včera při cyklojízdě na vjezdu na stezku u benzínky na Modřanské.

Chomski 19. 6. 2020, 22:53

Stran toho metra D, asi takhle: budou tam výtahy, kde bude před vstupem značka kola přeškrtnutá nebo nepřeškrtnutá...? Už se ví jak to bude v jednotlivých stanicích?

Caidel 24. 6. 2020, 10:36

Vratislav Filler: Dnes jsem chtěl nafotit, ale už je to tam docela poklizené. Sice tam nějaké sklo stále je, ale je ho jednak míň a jednak už je shrnuté úplně na stranu kde to zas tak nevadí (při mé předchozí stížnosti bylo to sklo rozházené třeba i 10 cm do dráhy)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?
Blogy,

Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?

24. července. 2022, 15min. čtení12