Petice: Zachovejte pravidlo bezpečného předjetí cyklisty, vyzývají osobnosti

Publikováno: 30. srpna. 2022, 10 min. čtení
Úvodní foto: Ivan Krejsa, 2014
Publikováno: 30. srpna. 2022, 10 min. čtení
Úvodní foto: Ivan Krejsa, 2014

Více než sto odborníků různých profesí žádá v otevřeném dopise zachování pravidla bezpečného předjíždění cyklistů. Dle svých slov nevidí žádný důvod pro ukvapenou změnu bez řádného hodnocení dopadů již po několika měsících, byl by to krok zpět. Podle signatářů je pravidlo v řadě srovnatelných zemích běžné a i u nás začíná kultivovat vztahy mezi cyklisty a motoristy.

Redakce Městem na kole publikuje tiskovou zprávu doprovázející zveřejnění otevřeného dopisu a s ním související online petice.

Současně se zveřejněním otevřeného dopisu startuje i petice. Online se mohou připojit lidé, kterým není bezpečnost a ohleduplnost na silnicích lhostejná.

Motoristé mají od 1. ledna letošního roku dodržovat bezpečný odstup při předjíždění cyklisty minimálně 1,5 metru, resp. 1 metru v místech s rychlostí omezenou do 30 km/h. Obdobná úprava platí například v Německu (mimo zastavěná území vzdálenost dokonce 2 metry), Francii, Španělsku, Portugalsku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Belgii nebo Austrálii.

Ministr dopravy Martin Kupka navrhuje zrušení odstupu při nižších rychlostech, což by vedlo k faktické nevymahatelnosti celého pravidla. Hrozí i úplné zrušení pravidla.

Zachování pravidla v meziresortním připomínkovém řízení podpořily Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Hlavní město Praha, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti a Úřad vlády České republiky.

Na kole pravidelně jezdí 82 % Čechů ve věku 18 až 65 let. Ministerstvo dopravy eviduje více než 6 000 000 platných řidičských průkazů. Na skoro 60 000 kilometrů silnic v České republice připadá pouhých 3 500 kilometrů cyklostezek; většinou se jedná o společné stezky pro chodce a cyklisty.

Šířkové poměry komunikací i povinné výhybny stanoví technické normy: ČSN 736101, ČSN 736110, ČSN 736109 a ČSN 736108. Minimální šířka vozovky s nízkým provozem je 5,5 metru, běžně však 6,5 metru a více. Zcela výjimečně lze navrhnout i obousměrnou vozovku o šířce 3,5 metru. Výhybny musejí být každých 80 až 100 metrů.

Proč potřebujeme pravidlo 1,5 metru?

Soudní znalec se specializací na silniční nehody Ivan Krejsa vysvětluje: „Zrušení definice minimální vzdálenosti při předjíždění je nebezpečné. Odstup je třeba dodržet také při nízkých rychlostech, protože i tyto rychlosti bývají pro cyklisty velmi zraňující. Cyklista přirozeně nikdy nejede přímo, ale s výchylkami vlevo i vpravo, dále se může také vyhýbat výmolu, kanálu, kaluži vody, při ohlédnutí dozadu vždy vybočí anebo ho může vychýlit i poryv větru. Bohužel se někteří řidiči až u soudu dozví, že pokud by dodrželi odstup 1,5 metru, tak by nehodě zabránili, což je ale pozdě zejména pro cyklistu, ale také pro řidiče. Smyslem pravidla je nehodám s cyklisty předcházet a vést řidiče k ohleduplnosti k cyklistům, tak jako v mnohých západních zemích, kde uvedené pravidlo platí. Například ve Španělsku dokonce mají i dopravní značku s údajem 1,5 metru.“

Ukvapené zvraty v zákonech narušují kontinuitu

Dopravní expert Vratislav Filler přibližuje výsledky aktuální analýzy nehod cyklistů z Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat: „Srážky, které jsou důsledkem nevhodného předjíždění, tvoří nejméně 10 % srážek cyklisty a jiného vozidla, souviset s ním však může až kolem 30 % všech srážek. Cyklisté zaviní méně než polovinu srážek s jinými účastníky provozu, cca 40 %. Vzhledem k naprosté převaze dopadu těžkých následků srážek s motorovými vozidly na cyklisty jsou cyklisté jednoznačnými oběťmi. Z předběžné analýzy vyplývá, že po zavedení pravidla 1,5 metru se počet srážek při předjíždění mírně snížil. Dopady pravidla lze již po několika měsících hodnotit spíše pozitivně.“

Řešme skutečné problémy

Dopravní urbanista se specializací na cyklodopravu Tomáš Cach uvádí: „Žádná dopravní katastrofa se nekoná. Stačí nepředjíždět, když v protisměru zrovna něco jede, nebo před nepřehlednou zatáčkou či horizontem, kam nevidíme. Nově můžeme přejet i plnou čáru. Krátké zpomalení nemá negativní dopad na celkovou plynulost provozu a reálnou cestovní rychlost. Na křižovatkách a v kolonách se načekáme mnohem více. Buďme rádi za to, že někdo dobrovolně jede jinak než autem, protože i díky tomu se nám za volantem lépe jezdí a parkuje.“

Advokát a pedagog František Korbel radí: „Ukvapené zvraty v zákonech narušují kontinuitu a stabilitu právního řádu a poškozují důvěru občanů v právní stát. Dejme pravidlu šanci, aby mohlo v praxi ukázat svá pozitiva. Zákon lze dodržet i na úzkých komunikacích. Klíčová je vzájemná ohleduplnost. Stejně úzké silnice existují i v zahraničí a pravidlo bez problémů funguje. Například v uličkách jižních přímořských městeček se sotva vejde malé auto a lidé chápou, že se tam musejí všichni vejít.“

Podnikatel v oblasti elektrických koloběžek Petr Novotný navrhuje: „Mikromobilita je téma budoucnosti a možným řešením dopravy v ucpaných městech. Elektrických koloběžek na komunikacích přibývá. V České republice bohužel stále chybí jejich jednoznačná právní úprava. Není tak jasné, jaké technické podmínky musejí elektrokoloběžky splňovat, aby na nich lidé mohli legálně jezdit. To je zásadní například z důvodu pojištění. Ministerstvo dopravy o problému ví, ale bohužel ho neřeší.“

Předseda expertní rady Platformy VIZE 0 Roman Budský volá po komplexním řešení: „Dlouhodobě zastávám názor, že stávající zákon o silničním provozu již od samého počátku měl k dokonalosti dost daleko. Je nejvyšší čas provést jeho komplexní novelizaci. V novelizovaném zákoně je třeba reagovat na novodobé trendy v kontextu s chováním některých skupin účastníků silničního provozu s ohledem na ochranu života, zdraví a majetku. Je nutné s dostatečným předstihem reagovat na nově se rodící trendy, jako je například masové využívání jízdních kol, koloběžek a jejich elektrifikovaných verzí. To ostatně již dělají například na Slovensku, v Německu či Rakousku. Vyšší ochranu si zaslouží i tzv. zranitelní účastníci silničního provozu – chodci, cyklisté a motocyklisté. Své zkušenosti s tím mají například ve Velké Británii.“

Chraňme zranitelné účastníky provozu

Chirurg Pavel Pafko apeluje: „Jako lékař jsem mnoho let ošetřoval dopravní úrazy, tedy i úrazy cyklistů. Pokud si způsobili úraz sami, šlo většinou o lehčí poranění. Pokud to byl úraz při střetu s motorovým vozidlem, byly to nejčastěji úrazy těžké. Pravidlo 1,5 metru zachraňuje životy.“

Ředitel Centra Paraple David Lukeš přidává další úhel pohledu: „Silnice a lesní cesty nejsou jenom pro auta, ale také pro zranitelné účastníky provozu: chodce, bezmotorová vozidla a jezdce na zvířatech. Do této skupiny patří také lidé s dětskými kočárky nebo ti, kteří ke svému pohybu potřebují mechanický či elektrický vozík. Nejrozšířenější sportovní aktivitou mezi lidmi s hendikepem je cyklistika. Často se používá handbike či lehokolo, kde je jízda při absenci cyklostezek mimo silnici i za stávajícího stavu velmi nebezpečná. Nedokáži si představit, že bychom se zase vrátili o krok zpátky. Patří skutečně takový postup do moderní doby?“

Astrofyzik a popularizátor vědy v oblasti astronomie Jiří Grygar hodnotí: „Pravidlo bezpečného předjíždění je v civilizovaném světě normální. Platí téměř v celé západní Evropě, kde nepanuje anarchie, ale individuální odpovědnost a respekt k ostatním lidem. Není žádný důvod pro to, abychom se obraceli na Východ. Byl by to velký krok zpět.“

Bývalý profesionální cyklista, vítěz řady etap na Giro dʼItalia, Tour de France a Vuelta a España Ján Svorada oceňuje přínos pravidla: „Všichni jsme lidé a většina z nás střídá role chodců, cyklistů a motoristů. Díky novému pravidlu se motoristé snaží být mnohem ohleduplnější a za to bychom jim měli velmi poděkovat. Vzájemné vztahy se začínají kultivovat.“

Prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek říká: „Představte si, že na kole jede vaše vlastní dítě, někdo vám blízký nebo vy sami. Určitě ho nechcete ohrozit a zbytečně riskovat, že zničíte život jemu i sobě. Všichni jsme lidé a chceme v pořádku dojet domů, ať už jsme jeli do práce, za sportem nebo jen tak na výlet. Lidé si už určitě všimli, že se situace na silnicích zlepšila a řidiči si nás cyklistů více všímají a všichni se snažíme vzájemně respektovat.“

Vzájemné vztahy se začínají kultivovat

Kardiochirurg Jan Pirk doplňuje: „Podle mé zkušenosti coby cyklisty se většina motoristů chová k cyklistům mnohem ohleduplněji než před zavedením tohoto pravidla. Až na výjimky při předjíždění nejenže dávají znamení o změně směru jízdy, ale dodržují podstatně větší odstup od cyklisty než dříve. A o to jde. Nikdo neřeší, jestli byl odstup přesně 150 nebo 130 centimetrů.“

Ředitel Jatek78 Štěpán Kubišta přidává svoje zkušenosti: „Zavedení pravidla a s ním probíhající informace pro řidiče pro mne jako cyklistu zvýšily pocit bezpečnosti na silnici a zdá se mi, že řidiči se minimálně více snaží být při předjíždění ohleduplní. Zrušení pravidla tak de facto řekne, že ohleduplnost je zbytečná a cyklista na veřejné komunikace nepatří. S ohledem na naši ekologickou situaci je to myšlenka patřící do minulého či předminulého století.“

Architekt, herec a spisovatel David Vávra uzavírá: „Jako cyklista i řidič plně podporuji 1,5 metru odstupu kola od automobilu, neboť doufám, že se již pomalu učíme toleranci a vzájemnému respektování.“

Otevřený dopis podepsali také dopravní psycholog, expert a soudní znalec v oblasti lidského faktoru v dopravě Matúš Šucha, fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová, běžkyně na lyžích a olympijská vítězka Kateřina Neumannová, hrudní chirurg a transplantolog Robert Lischke, paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek, předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart, právník a vysokoškolský pedagog Petr Bezouška, předseda výboru České endokrinologické společnosti Michal Kršek, novinář, spisovatel a extrémní sportovec Daniel Polman, youtuber Karel „Kovy“ Kovář a řada dalších významných osobností:

Petici můžete podepsat zde. Návrh Ministerstva dopravy, aktuálně ve stavu projednávání připomínek, najdete zde.

Tomáš Kindl
Právník, chodec, cyklista a motorista. Iniciátor pravidla bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty 1,5 metru, legalizace přejíždění plné čáry při předjíždění cyklisty a faktického zrušení povinnosti užívat cyklostezky. Autor blogu Cykloprávo.

tik 30. 8. 2022, 11:15
2
11

Prostě jeden odborník vedle druhého. Včetně Kindla to dotáhli maximálně na dopravní laiky.
Ale jasno mají, to se musí nechat.

Michael 30. 8. 2022, 12:34
8
2

@Tik: Co kdybyste jednou formuloval nějaký argument místo těhle „trefných“ poznámek...

David 30. 8. 2022, 14:02

Argument?

Třeba jako: "Kdyby jezdili normálně autem, nepotřebují 1,5 metru pro cyklisty."? :o)

tik 30. 8. 2022, 16:00
3
5

Dobre.
Proc lide, kteri nejsou dopravnimi experty, pisou petice k dopravni situaci?
Toto je parketa odborniku - tedy Besip, IPR, Policii a jiste další, kteri to maji v popisu prace, edukaci v oboru a jsou za to placeni.

Osobne se take nevyjadřuju k rizeni atomove elektrarny, prestoze bych jiste dokazal sepsat petici, jak to delat lepe a tim zvýšit bezpečnost.

Jedna se tedy o zviditelneni jmen, ktera se vcelku pravidelne objevuji pod peticemi na odsoupeni vlady, ockovani, svobodne ct ci čehokoliv jiného. Snad jen Kocab chybi.

V neposlední rade prectenim petičního zákona (zkraceno: kdo a co po statnim urade chce, sber podpisu neni nutny) v "petici" zcela absentuje a je tedy sporne, zda to vůbec petice je. Blize to ma k doporuceni "budme na sebe hodni, kumbaja".

A na zaver se vlastne cely problem zvelicuje - nehod pri predjizdeni je zlomek proti poctu nehod, kdy si cykliste (alkohol, nedani prednosti, naraz do pevne prekazky) ublizi sami.

Teda cela tato aktivita je mimobezna tolika zpusoby, ze "imho lol" by bylo jeste lepsi, nez ten uvodni příspěvek.

ps. pokud nekdo chce zachranovat zivoty cyklistu, tak za Lonsky rok jeden pod vblivem nabral patnik a druhy nedal prednost - coz zhruba ukazuje smer, kam by se edukace cyklistu vprovozu mela ubirat spise nez k ridicum motorových vozidel.

David 30. 8. 2022, 17:01

TIK: Petice lidé píší, mají-li pocit, že se jich nějaký problém dotýká a nevyvíjí se tak, jak by měl. Je to jeden ze základních principů, jak v občanské společnosti projevit svůj názor (obdobně jako námitky či připomínky k opatření obecné povahy). Je na každém jednom z nás, zda a pod jakou petici se podepíše. Nikdo vás k podpisu nenutí.

josuk 31. 8. 2022, 10:49
1
3

..trochu se asi pletou dojmy s pojmy.. Povinnost řidiče dodržet bezpečný odtsup nikdo nerozporuje. Ta zůstává. Spor je o definici bezpečí na 1,5 m, která je matoucí, někdy je moc jindy málo, je tím pádem nebezpečná a zbytečně plevelící řád. (přesnou hodnotu si budou stejně časem pamatovat je čerství absolventi testů autoškol). Odstup má být bezpečný, což neznamená touto hodnotou definovaný.

David 31. 8. 2022, 11:01
6
1

Josuk:
1) že si řidič vyhodnotí odstup jako "bezpečný" vzhledem ke své ochotě zpomalit a míře aktuálního stresu z teploty zmrzliny v kufru vezené neznamená, že stejně bezpečně jeho manévr vnímá i cyklista,
2) vztažení definice k okamžité rychlosti předjíždějícího vozidla = praktická nekontrolovatelnost jakéhokoliv vozidla v jakékoliv rychlosti,
3) Pokud někomu vadí toto pravidlo na úzkých silnicích, nechtě se věnuje (jen) úzkým silnicím.

Pokud to má někdo potřebu upravovat, nechť tak činí způsobem, který nezabije kontrolovatelnost pravidla jako celku. Opravdu jsem si ale nevšiml, že by se nyní někde odehrávala dopravní katastrofa. A naopak - včera i dnes mě cestou z práce a do práce předjíždělo dost vozidel, kterých bych se mohl dotknout rukou, aniž bych měnil směr. Rozhodně jely víc než 30 a rozhodně mi to nebylo příjemné. A opět několik aut, která mě předjížděla v zatáčce a na horizontu, aniž by viděla a aniž bychom měli šanci se tam vejít "ve třech" i s protijedoucím vozidlem.

Dávat řidičům další signál, že ohleduplnost vůči cyklistům není potřeba, nepovažuji za vhodné.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat