Hlubočepská: první ochranný cyklopruh v Praze

Publikováno: 03. listopadu. 2016

Na Hlubočepské ulici přibyly ochranné cyklopruhy (nazývané v zákoně „jízdní pruhy pro cyklisty“, případně též lidově „víceúčelové pruhy“). Patrně se jedná o první ochranné cyklopruhy v Praze. Jde o nový typ dopravního značení, který lze v Česku používat teprve od letošního roku po novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tyto cyklopruhy jsou určeny pro užší místa, kde by byl dříve vyznačen max. piktokoridor. Oproti němu ale zajišťují větší ochranu: jak psychologickou svým jasně odděleným designem, tak zákonnou: vozidla do nich smí vjet teprve v momentě, kdy se svými rozměry do běžného jízdního pruhu nevejdou.

dh_hlubocepska_praha5_03

Hlubočepská. Foto a info: čtenář Prahounakole.cz

Hlubočepská je frekventovanou spojnicí Prokopského údolí s páteřními cyklostezkami A1 a A2 a s Barrandovským mostem, vede tudy pražská páteřní cyklotrasa A12 a mezinárodní trasa Greenway Praha-Vídeň. Problém chybějících cykloopatření na jinak chráněném spojení byl dlouhodobě diskutován na portálu Cyklisté sobě, v ulici v minulém roce došlo i ke střetu cyklisty a auta, naštěstí ale bez závažnějších následků. Doufejme, že nové značení přispěje k bezpečnějšímu průjezdu tímto úsekem.

hlubocepska_mapa

Jak bystě si přáli mít vykresleny ochranné cyklopruhy v mapě PNK?

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

dh_hlubocepska_praha5_02

Co to je ochranný cyklopruh?

Zákon nově definuje „jízdní pruh pro cyklisty,“ který odlišuje od „vyhrazeného jízdního pruhu“. Novinka převzatá ze zahraničí má sloužit jako nástupuce piktokoridorů tam, kde jsou užívány k vyznačení jízdy v pravé části jízdního pruhu. (O využití ve Vídni zde, o pilotním projektu víceúčelových pruhů v Uherském hradišti zde.)

Jízdní pruh pro cyklisty je definován v §14 (5): „Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

V souvislosti s tím dochází k drobným změnám i v dalších paragrafech. V §21 (5) a (6) je definováno, že řidič při odbočování dává přednost souběžně či protisměrně jedoucím cyklistům v jízdním pruhu pro cyklisty. §27 je nově stanoveno, že v jízdním pruhu pro cyklisty nesmí řidič zastavit a stát. V §57 (1) je doplněna povinnost užít jízdní pruh pro cyklisty. V §57 (7) je doplněno, že jízdní pruh pro cyklisty (na rozdíl od „vyhrazeného“ jízdního pruhu) nelze použít při jízdě na lyžích, bruslích a podobném zařízení.

Pro pořádek uvádíme změnu terminologie do jednoduché tabulky:

Stará úprava Nová úprava
Vyhrazený jízdní pruh, obecně známý „cyklopruh“ Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty
obecně označován jako „víceúčelový“ pruh nebo „ochranný cyklopruh“ Jízdní pruh pro cyklisty
Piktokoridor Piktokoridor (část bude nahrazena jízdními pruhy pro cyklisty)

Zdroj: Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 sb. a náš článek Změny v pravidlech provozu pro rok 2016.

dh_hlubocepska_praha5

Hlubočepská. Foto a info: čtenář Prahounakole.cz

Komentáře k článku

Petr Dlouhý 3. 11. 2016, 12:51

Skvělé, je dobře, že se tato dost frekventovaná a rekreační trasa zlepšuje. By bylo fajn, aby tu slabší jezdci (především rodiče s malými dětmi) měli možnost jet ve zcela chráněném režimu. Tedy v současné situaci je asi nejjednodušší jim povolit chodník a upravit ty shody.

Co se týče vykreslení: určitě by bylo dobré to začít nějak odlišovat v datech pro OSM. Co se týče značky, tak bych ji udělal jen drobně odlišnou od cyklopruhu - tak, aby to běžný uživatel nepoznal a my byly schopní to rozlišit.

Jiří Motýl 3. 11. 2016, 16:15

PD: v OSM určitě odlišovat -> "cycleway=lane?" :)

(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cycleway)

Vratislav Filler 4. 11. 2016, 09:56

Z ankety zatím vyplývá, že asi postačí "cycleway=lane + lane=něco". Akorát nevím nejlepší 'něco', debata na OSM wiki nedošla k rozumnému závěru. Možná "multipurpose", protože "protective" je nebezpečně zaměnitelné s americkým cyklopruhem za bariérou ("protected lane") a "shared" zase nebezpečně blízko ke "shared road", tedy komunikaci bez cykloopatření. Ve Vídni to nerozlišují vůbec, používají "cycleway=lane".

Luděk 7. 11. 2016, 16:48

Označení na mapě by podle mě mělo být blízké vyhrazenému cyklopruhu, s mírným barevným odlišením. A to z toho důvodu, že cyklista v jízdním pruhu pro cyklisty je z hlediska zákona stejně málo chráněn jako ve vyhrazeném cyklopruhu, teda ve srovnání s tím když jede normálně v provozu a/nebo po piktokoridoru (jede-li v jízdním/vyhrazeném pruhu, nejedná se pak o jeho předjíždění, takže žádný požadavek na boční odstup vyplývající z § 17 (3) a žádné blikání upozorňující vozidla vzadu viz § 17 (2)).

To mírné barevné odlišení by pak mohlo signalizovat, že cyklista v jízdním pruhu je pravděpodobně ještě méně chráněn než ve vyhrazeném pruhu, předpokládám, že existují určité technické parametry, jak minimálně široký musí být silniční pruh vedle vyhrazeného cyklopruhu, ale jízdní (cyklistický) pruh je přece dělaný tak, aby se osobní auta do vedlejšího silničního pruhu vešla tak akorát a nákladní auta a autobusy už budou do jízdního pruhu pro cyklisty zasahovat. Takže shrnuto: úzký jízdní pruh pro auta, podle zákona se nejedná o předjíždění, takže žádná páka na minimální boční odstup, a žádné upozorňování pomocí blinkrů, čímž náklaďák či autobus jedoucí za osobákem reaguje na cyklistu (obzvláště za horších světelných podmínek) opožděně ... ehm, pokud vůbec. Prostě ideální pro rodiny s dětmi na kolech.

David 7. 11. 2016, 22:47

Luděk: Subjektivně ale musím říct, že pocitově mi tam ty pruhy pomohly. Zejména ve směru z centra, když je to mírně do kopce a člověk jede pomaleji, se mi dříve dost často stávalo, že mě auta předjížděla za každou cenu a relativně "na těsno", nebo dodávky a teréňáky brzdily až na poslední chvíli. Teď to je trochu jasnější, protože čára ukazuje, kam se mají vejít když mě chtějí předjet. A většina řidičů zpozorní a "kouká", je to tam prostě novinka. Je otázkou, jak to bude:
a) až se rozkoukají
b) až cyklopruhy budou zase plné listí a větví...
Ale třeba jen zbytečně sýčkuji. A je to opravdu jen můj pocit. Nevím, jak to zde cítí ostatní...

Václav Římal 8. 11. 2016, 23:05

Luděk: vážně se cítíš v provozu bezpečněji bez jakýchkoli opatření než s nimi? Mně VJP připadá celkem dobrý, čára na zemi aspoň jasně vyznačuje, komu patří který prostor. A i když čára není zeď, všichni to obvykle respektují. Takže ačkoli může být odstup při předjíždění docela malý, je šířkou pruhu zřetelně dané, jaký minimálně musí být – a tohle právě bez pruhu zajištěno není, tudíž nevím, jak blízko si mě kdo dovolí předjet.

David 9. 11. 2016, 09:51

Václav Římal:
Souhlasím. Jezdím teď dost do Středočeského kraje a musím říci, že na těch úzkých silničkách s intenzivním ranním a odpoledním provozem je sice 90 % řidičů kteří za vámi počkají až bude na předjetí místo (nikdo v protisměru), nějakých 60 % vás dokonce nepředjíždí před horizontem za který není vidět (ostatní to ale střelí "padni komu padni"), nicméně ten zbytek si prostě své místo na slunci vynutí silou. Jeden řidič černého Superbu nejmenované RZ mě již 2x málem poslal do příkopy, když kolem mě projel velice vysokou rychlostí v odstupu do 15 cm. Takže ano, pruhy mohou komplikovat život cyklisty při nečistotě na silnici či nerovnosti vozovky, ale myslím, že svou roli plní právě vytyčením "pravidel hry".

Ještě poznámka k tomu dávání blinkru u autobusu či obecně vozidla, které pruh pro cyklisty pojíždí (Luděk). Pokud dle zákona jede cyklista ve VJP a vozidlo v JP, jedná se o souběžnou jízdu. Konkétně §14 odst. 3 zákona 361:

"(3) Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění."

Je tomu tak ale i v případě, že vozidlo pojíždí (využívá) jízdní pruh pro cyklisty? Domnívám se že nikoliv. Toto vozidlo jízdní pruh pro cyklisty může využívat a také tak činí a proto se domnívám, že by znamení o změně směru jízdy na začátku a konci změny směru své jízdy dát musí. Platí pro něj tedy §17 odst. 2:

"(2) Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty."

Česky řečeno, pokud vozidlo do pruhu může/musí vjet kvůli své velikosti, chová se tak, jako by tam ty pruhy nebyly a k tomu dbá zvýšené opatrnosti. Ostatní do pruhu vjet nesmí a tím pruhy jasně definují cyklistovi jeho "životní prostor".

Náklaďák jedoucí za osobákem by měl přes osobák cyklistu vidět i za horšího počasí (pokud je cyklista řádně osvětlen) a pro řidiče jedoucí za náklaďákem či autobusem se nic nemění, protože tento by měl znamení o změně směru jízdy dát.

a-b-c 9. 11. 2016, 13:36

Pro mě je potíž takhle vytyčených "pravidel hry" právě v tom, že do tohoto pruhu cyklistu zaženou i v době kdy může být nebezpečný víc než provoz.
Napadané listí, štěrk vytlačený vozidly z projetého středu cesty atd.

Bez opatření může cyklista v ohrožených místech jet podle potřeby - najet na cestu vyčištěnou koly automobilů. S opatřením by měl podle zákona měl projet svým pruhem. V případě že nedodrží a vyjede, dá se čekat reakce řidičů v duchu:
Mají svůj pruh a stejně na něj kašlou. A u blbců za volantem ještě důkladnější oprasení s vytrubováním...

Vratislav Filler 9. 11. 2016, 16:09

a-b-c: Podle zákona se má při pravém okraji vozovky jet na kole i když tam pruh není.

Obecně myslím, že obavy jsou přehnané. Ve víceúčelácích jsem se něco najezdil už před lety ve Vídni a prostě fungují.

a-b-c 9. 11. 2016, 17:49

Filler:
Ano při pravém okraji. Ale nikde nemám zeď co je a co není při okraji. Pokud tedy potřebuji můžu se pohybovat při pravém okraji zhruba v úrovni kde jsou obvykle pravá kola automobilů. (častěji ale víc vpravo)

Jezdím na silničce (i po městě). Myslím, že proto mám na věc trochu jiný náhled. Dosahuji slušných rychlostí takže řidič většinou chvíli vydrží a nevymýšlí prasárnu. Pro mě jsou tam naopak dost významné ty problémy se štěrkem, listím a vůbec bordelem.

Vratislav Filler 9. 11. 2016, 21:05

a-b-c: Jo, to beru, že ten pruh v některých případech působí omezujícím dojmem. Přesto ale myslím, že klady převýší zápory.

josuk 10. 11. 2016, 08:55

Určitě dobře za každý pruh i jen za pikťáky. Jinak:
"překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace"

a překážku je povoleno objet, při splnění podmínek (přednost, znamení o změně..).
btw: podobný problém s jízdou vpravo bude asi tuto zimu v Nuselské, na provizorním asfaltu a hlíně se místy jet nedá, jak to budou chápat ostatní, až tam pustí tramvaje, je asi jasné..)

a-b-c 10. 11. 2016, 09:00

Filler:
To hodně souvísí s pojetím jízdy a kolem konkrétního jezdce.

Jezdec na silničce je obvykle rychlý a dokáže v případě potřeby i na rovině krátkodobě držet rychlost srovnatelnou s automobily. Riziko od automobilů je tak menší, naopak je více ohrožován bordelem v pruhu. Tam budou přínosy menší a hrozby můžou převážit.

Pro pomalé jezdce naopak.

Vratislav Filler 10. 11. 2016, 09:29

a-b-c: Pomalý jezdec by jel zase víc vpravo pruh nepruh. No a když je pruh nesjízdný, tak to vidí i ten motorista.

josuk: V Nuselské jsem jezdil po tramvajovém pásu vždycky :-) . A jestli tam vrátí kostky, budu po něm jezdit dál :-) .

komentář

Pravidla diskuze, Ochrana osobních údajů

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat