Cyklistická sezóna 2013: změny a realizace

Publikováno: 06. ledna. 2014, 10 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 06. ledna. 2014, 10 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler

Prahou na kole má za sebou sezónu, ve které oslavilo pětileté výročí fungování. Shrnutí roku 2013 na našem webu jsme věnovali předchozí článek, nyní přinášíme souhrn dění v Praze. Co se tedy v roce 2013 přihodilo v pražské cyklodopravě?

Sezóna v kostce

Loňská sezóna začala později, mrazy povolily až koncem dubna.

Rekreační cyklistiku na povltavských cyklostezkách pak zasáhly silně červnové povodně. Některé úseky byly potom neprůjezdné více než měsíc, což se projevilo i na řadě sčítačů.

Od 1.2. je možné brát legálně kolo do výtahů ve stanicích Skalka, Černý Most, Letňany, Pankrác, Prosek, Střížkov, Ládví, Pankrác, Chodov a Háje.
Od 1.9. je legálně možné vozit veřejnou dopravou většinu skládacích kol.

V září byl na křižovatce Dukelských hrdinů a Kapitána Jaroše odhalený pomník cyklistickým obětem dopravních nehod.

Na podzim se rozjel pilotní provoz komunitního bikesharingu Rekola, který se masivně připravuje na ostrý start v letošní sezóně.

O co později cyklistická sezóna 2013 začala, o to později končí. S výjimkou několika málo dnů vydrželo podzimní počasí až do konce prosince.

Město se probírá z hlubokého spánku

Městská podpora cyklistické dopravy se po odejití dlouholetého cyklokoordinátora Pavla Poláka koncem roku 2012 potácela prakticky celý rok v předsmrtných křečích. Nekoncepční přístup předsedkyně Komise pro cyklistickou dopravu Moniky Krobové vedl v únoru k rezignaci řady externích členů cyklokomise. Druhý magistrátní veletoč dostal v polovině roku na pozici primátora relativně progresivního Tomáše Hudečka. Už dříve vzniklo v rámci reorganizace magistrátu Oddělení pro bezmotorovou dopravu jako součást Odboru rozvoje a financování dopravy. Obsazování pozice ředitelky odboru se nicméně protáhlo až do začátku zimy a v současnosti probíhá i výběrové řízení na nového koordinátora bezmotorové dopravy.

Není jisté, jak se projeví připravovaný bikesharing, na který Česká spořitelna vypracovává studii proveditelnosti. Zatím už se ve městě rozjel grassrootový bikesharing ReKola.

Prahou na kole běží s podporou Citybikes:
Elektrokola, skládací kola, městská kola

Městské části

Jistý vývoj tak jde zaznamenat alespoň na některých městských částech. Praha 3, 5 a 10 připravují koncepty rozvoje cyklodopravy, Praha 14 má nově cyklokoordinátora, jisté úspěchy se dají nalézt i v jiných okrajových městských částech. Praha 14 a 19 se staly přidruženými členy Asociace měst pro cyklisty.

Některé zajímavé realizace v centru vznikly právě z popudu městských částí. Současně se pod hlavičkou Cyklisté sobě formují místní skupiny na podporu cyklodopravy.

Nové realizace

I z těch pár větších realizací plánovaných na tento rok se nakonec nestihlo prakticky nic. Dokonce i rampy na komořanskou lávku, na které získala Praha dotaci od SFDI, se zprovozní až v roce 2014. Stejný osud potkal cyklostezku v Záběhlicích a povodně zpozdily také realizaci stezky Zbraslav – Jarov.

Lepší ale zřejmě nebude ani příští rok, protože se od roku 2011 velké akce v zásadě přestaly připravovat, nebude v roce 2014 co stavět — s výjimkou výše jmenovaných akcí odložených z letoška. Bude-li se tedy v Záběhlicích předvolebně stříhat páska, vzpomeňte si, že je to akce odkládaná už od roku 2009 — a co všechno by od té doby v Praze mohlo být, kdyby se v posledních čtyřech letech neusínalo na vavřínech.

Z menších realizací a staveb navázaných na jiné záměry jsme se ale přece nějakých rozšíření sítě pro cyklodopravu přece jen dočkali.

Praha 1

Americký cyklopruh v podobě protisměrného pruhu za zaparkovanými auty vznikl v ulici Na Příkopě.

Cykloobousměrka Petrské nám. – Barvířská

Stojany před Palladiem a Rudolfinem jsou zásadním výsledkem roční snahy Tomáše Sýkory v rámci projektu Think Big.

Cyklopruhy v Jelení ulici nenabízejí sice souvislé řešení, ale lepší než nic.

Praha 2

Cyklochodník na Rašínově nábřeží: Legalizace chodníku používaného k objíždění akcí na náplavce. V Praze přelomové značení stezky pro pěší s povoleným průjezdem jízdních kol.

Legalizace průjezdu Folimankou, zcyklostezkování používaného chodníku od údolí Botiče na Karlov, akce v režii Prahy 2.

Praha 4

Cyklopruhy na Jeremenkově a Novodvorské vznikají po etapách (Novodvorská 2, chybí ještě 3. úsek). Radostný dojem z realizace kazí skutečnost, že jde o řešení, které se nedařilo prosadit od roku 2009.

Nový přejezd A22 přes Vídeňskou. Dočasná světelná signalizace z roku 2006 byla nahrazena stavebním řešením.

Odstraněn překážející přístřešek na zastávce Kublov

Praha 6

Cyklopruhy na Patočkově – včetně přelomového průjezdu křižovatkami s Myslbekovou a Střešovickou. Rekonstrukce proběhla v souvislosti se stavbou tunelu Blanka. Dobrý dojem z cyklopruhů v křižovatkách kazí zcela nesrozumitelná signalizace na vjezdu z parku od Brusnice do Střešovické.

Křižovatka Prašný most je dalším úsekem, kam se v rámci výstavby tunelu Blanka povedlo dostrkat alespoň nějaká cykloopatření. Snad ty nové podchody průjezdné pro cyklisty nebudou do pěti let vypadat jako na předpolí Hlávkova mostu.

Spojka mezi ul. Na Větrníku a Ankarská navazuje na dříve vybudovaný přejezd přes Ankarskou ulici.

Křížení Svatovítské z ulic Wüchterlova a Generála Píky bylo vybaveno (dočasnou) světelnou signalizací.

Byla prodloužena cykloobousměrka v ulici Zikmunda Wintra.

Praha 8

Deset drobných legalizací (zejména povolení průjezdu či vyznačení, že ulice není slepá pro kola) se zčásti realizovalo, zčásti připravuje.

Praha 10

Rekonstrukce Moskevské ulice probíhá po etapách, už její první část ale díky odstranění dlažby výrazně zpříjemnila jízdu na kole.

Malešický park byl po rozsáhlé rekonstrukci otevřen veřejnosti. Nabízí volný průjezd cyklistům.

Křižovatka Šrobárova – Korunní na hranici Prahy 3 a 10 byla doplněna o bezpečnostní ostrůvky včetně prostoru pro cyklisty pro předpokládané cyklistické zobousměrnění Šrobárovy.

Jihovýchod Prahy

Úsek kolem přístavu Radotín na rekreační trase A1 se dočkal legalizace chodníku a vzniku cyklopruhu směrem do centra. Mezi Lihovarem a hranicí Prahy tak zaniklo poslední vyloženě problémové místo.

Cyklostezka podél Jinočanské spojky vznikla jako součást této stavby a bohužel prokazuje, že i záměry postavené „na zelené louce“ se dají řádně zvrzat.

Praha 14

Velká cykloobousměrka vznikla v ulici Za Černým Mostem. Legalizuje průjezd od Rajské Zahrady směrem na Kbely.

Vznikly přejezdy pro cyklisty na křižovatce Broumarské a Cíglerovy u metra Rajská Zahrada.

Přejezdy přes Českobrodskou u Rožmberské připravují návaznost zástavby Kyjí směrem k Průmyslové ulici, kde lze v budoucnu počítat s legalizací chodníků.

Obnova dříve zneprůjezdněných úseků

Pět let po dokončení Nového Spojení byly konečně otevřeny pěší průchody (a taky cyklistické zkratky) na cestě od Invalidovny na Krejcárek a Ohradu.

Znovuotevření lávky na cyklostezce Rokytka po dostavbě věžáku u Freyovy ulice vrací cyklostezce potenciál, který ji byl uzavírkou na dva roky upřen.

Obnova průjezdu podél Kbelské po dostavbě 1. etapy Vysočanské radiály není zase tak významná, ale je škoda ji nezmínit.

Červnové povodně pak zamávaly s průjezdností řady tras při Vltavě, do dvou měsíců bylo ale vše opraveno.

Změny k horšímu

Bohužel, ne vše se v Praze letos změnilo k lepšímu. Rekonstrukce železniční trati ve Stromovce uzavře na dlouhé měsíce podjezd v parku, od Trojské lávky se tak v sezóně bude muset jezdit ulicí Za Elektrárnou.

Starší cyklopruhy jsou někdy docela bezohledně osekávány, naposledy se tak dělo v Počernické ulici.

Totální absurditou byla nedokončená úprava přechodů v Čimické ulici. Řešení mělo vytvořit i cyklopruhy, nebylo nijak zázračné, nicméně by bylo lepší než současný stav. Ten bude nyní zřejmě na léta zakonzervován, navíc v poněkud chaotické podobě.

Velice se nepovedl vjezd ze Sekaninovy ulice na stezku podél Botiče. Řešení ve směru do centra cyklisty víc ohrožuje než jim pomáhá.

Objevila se také nepříjemná šikana na A26, v místě, kde by se rozhodně dalo udělat dost věcí lépe.

Na rok 2014?

Cyklostezka Zbraslav – Jarov byla odložena, jednak pro neúplné pozemkové vypořádání, jednak pro povodně, které vedly k dlouhodobému zneprůjezdnění souběžné silnice.

Letos se měla realizovat Cyklotrasa Sliačská – Záběhlice, ale i zde se v terénu výsledek neobjevil. V příštím roce by se měl objevit ještě mostek přes Botič u nákladového nádraží, který výrazně zkrátí klidový průjezd od Spořilova přes Slatiny k Edenu nebo do Strašnic.

Stále ještě je docela pravděpodobné, že bude v průběhu příštího roku zprovozněn tunel Blanka včetně navazujícího Trojského mostu. Na něm vzniknou řešení pro cyklisty, neodvažujeme se ale odhadnout, jakou budou mít v současné vypjaté situaci kvalitu.

Pravděpodobně dojde na prodloužení „amerického cyklopruhu“ už z Hybernské tak, aby dával větší smysl. Obtížně řešitelným vředem na trase A25 pak zůstane jen křižovatka Bulhar.

Praha 3 chystá nové nájezdy na vítkovskou stezku. Realizace v roce 2014 je vcelku pravděpodobná.

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

újezďák 06. 01. 2014, 14:29

tak zrovna ta šikana na A26 se mě na těhle fotkách vysloveně líbí...tam to bylo tak neskutečně blbý místo se slepým rohem a se slušnou pravděpodobností sklouznout na bahnoštěrku rovnou do Rokytky nebo se srazit s protijedoucím cyklistou či chodcem.
Navíc tam směrem od mostu přes Ocelářskou leckteří cyklisté dost mazali a bylo to tam o strach.
Tak tam holt někdo ztratí 10-15 vteřin nebo to prostě veme po souběžné ulici hned za Rokytkou...

Petr Dlouhý 06. 01. 2014, 16:13

Újezďák: No, já tedy nevím. Tohle prostě není zpomalovací šikana. Za ten roh není vidět, takže když někdo bude mazat, tak mě prostě sejme i kdybych tam najížděl sebeopatrněji.

újezďák 06. 01. 2014, 16:40

2. jenže předtím to bylo úplně stejně blbý, akorát se tam od Ocelářské často valilo a gumovalo se přímo až v tý zatáčce kde je teď nový zábradlí mezi stromem a Rokytkou.
To dnes už nepůjde, navíc to zábradlí bude pro psycho blbý i ve směru Ocelářská a tak se tam snad lidi zklidní...
Obecně jsem proti omezování rychlosti, ale bylo to na přehledenost horší místo než cyklostezka u Hiltonu a jezdil jsem tam se sevřenejma půlkama a spíš jsem to odpoledne bral po ulici na druhém břehu...

Vratislav Filler 06. 01. 2014, 18:13

Jestli na tom místě něco vadí mně, tak že to není řešení odpovídající páteřní cyklotrase s výhledovým provozem několika tisíc cyklistů za den. Zvlášť když hned za rohem máme "dálniční" most za čtyřicet mega.

újezďák 06. 01. 2014, 22:04

4. s tím souhlasím, je to ale bezpečnější než byl původní stav.
Ten most považuji za součást nějaké zákulisní dohody ohledně toho bytovýho megavěžáku co tam vyrostl.

Ostatně ta páteřní cyklotrasa na další straně buď pokračuje cyklokrosem do Kyjí nebo nutí člověka projet přes bahnité skladiště kameniva, peší lávečku, podivný podjezd a pak záhadným průjezdem do Kyjí a to ještě nejlepší úsek slouží jako dětské hřiště pro přilehlé bytové domy, očekávám, že po osídlení tý věže to lepší s odpolední průjezdností v hezké dny nebude....

Ono tam asi nějaký rozumný řešení není možný, z jedný strany Rokytka, stromořadí, most a nějaký teplovod nebo co to je, z druhý strany soukromý podnikání, nějaký tesco barák. Celková šířka malá, nepřehledný místo a bohatý proud pěšáků...

Jedině snad zavěsit stezku nad Rokytku ( zkolmit břeh? ) ale to by asi vodohospodáři nepustili nebo porazit stromy a tam taky není cesta...

baritone 07. 01. 2014, 13:30

Díky za článek, dosud jsem o té vysočanské prasárně nevěděla :-/

Jako fakt někdo hodnotí tu šikanu ve Vysočanech kladně? Pokud se tudy jezdíte projet na skládačce, tak vám to může být fuk, ale pokud jedete po té rovině běžným tempem (a bacha, nejsem závodník), tak budete brzdit jako o život a určitě nás čeká zesedání z kola a obcházení... Totální fail :-(((

újezďák 08. 01. 2014, 11:21

6. ano jsem divnej, ale protože jsem se tam několikrát málem srazil s lidmi, kteří to chtěli projet normálním tempem, viděl jsem tam cyklistu vylézajícího z Rokytky, protože se tam někomu pěšímu , kdo mu mezi nadáváním pomáhal nahoru, snažil vyhnout.
Ono po týhle A26 trase kolem Rokytky je pár slušných rohů, za které prostě není vidět a přesto tam klidně kolegové cyklisté vjedou běžným tempem a ještě pokřikují na lidi, že neuhnou.
Například na Čuprově sjíždí do podchodu nebo tady
https://maps.google.cz/maps?f=q&source=s_q&hl=cs&geocode=&q=Ocel%C3%A1%C5%99sk%C3%A1,+Vyso%C4%8Dany,+Praha-Praha+9&aq=0&oq=ocel&sll=49.803763,15.474912&sspn=5.503333,8.173828&vpsrc=6&t=h&brcurrent=5,0,0&ie=UTF8&hq=Ocel%C3%A1%C5%99sk%C3%A1,&hnear=Vyso%C4%8Dany,+Praha&fll=50.107885,14.481601&fspn=0.00534,0.007982&st=106488868523791318933&rq=1&ev=zi&split=1&ll=50.10839,14.480984&spn=0.003776,0.003991&z=18&layer=c&cbll=50.108271,14.481064&panoid=naaHZVPQsV0i7XY7QEjOfg&cbp=12,266.56,,0,0

mě seřvala, a to naprosto oprávněně paní s dítětem, před kterou jsem zastavil protože jsem viděl jak se naproti mě řídí cyklista on jí projel tak 5-10 cm od dítěte běžným tempem. Přitom to je místo kde se dva vlající cyklisti minou jen tak tak...

Podobné scénky pak vidím i na tom mostku o kousek dál kam není moc vidět, nebo na oblouku se zrcadlem pod železnicí.

Taky průjezd na ochraném zdymadle u ústí Rokytky je často adrenalin a to jen kvůli tomu, že tam hovada jezdí bežným tempem...

DD 08. 01. 2014, 12:11

7: Jo, to je pravda, všechna ta místa kolem Rokytky jsou hrozná.

Na druhou stranu podle fotek (ještě jsem tam nebyl) mi přijde, že tahle konkrétní úprava situaci ještě zhorší, protože je to míň přehledné než předtím. Málokdo bude před rohem sesedat a opatrně nahlížet za roh, jestli tam někdo není. Zábradlí a že je to celé úzké, to ještě chápu, ale prostě je hůř vidět kdo jede proti mě.

újezďák 08. 01. 2014, 12:50

8. projedu se tam někdy v březnu, až bude celý den světlo a uvidím, podle fotek to tam už odpoledne vůbec nepůjde na kole projet a bude se strkat nebo odrážet nohama, přiznám se, že mi nevadí, protože jsem stejně většinou radši jezdil souběžnou ulicí , právě kvůli těm zážitkům co sem tam měl... auta se tam plazí, je to tam široké a hlavně se tam člověku nemotají chodci a psi do cesty...

Cyril 08. 01. 2014, 12:57

7. Naprosty souhlas s Ujezdakem.
Spousta lidi si neuvedomuje, ze projetí neprehledneho mista "beznym" tempem muze zpusobit kolizni situaci. To se netyka jen jizdy na kole ale obecne. Jako spolujezdec v aute se casto divim, jak se spousta mych znamych riti "beznym" tempem vilovou ctvrti s prednosti zprava, jako by videli zkrz planky na rohu krizovatky.
Take souhlasim s tim, ze tato trasa nema misty ani nahodou parametry paterni cyklotrasy. Nevim jak by danne misto slo vyresit lepe, ale urcite by pomohlo odvest ty co chteji jet beznou rychlosti na komunikaci k tomu urcenou, pokud takova existuje.
Jinak bych misto sikany navrhoval znacku snizeni rychlosti na 10km/h a hlidani dodrzovani Mestskou policii.
Jezdim kazdy den pres Kampu, neprehlednych mist je tam nekolik, chodcu nepocitane a u vjezdu od Ujezda stoji znacka prikazujci rychlost 10km/h naprosto opodstatnene. Bohuzel zatim neexistuje lepsi trasa, pokud teda nemate horaka.

Vratislav Filler 08. 01. 2014, 13:09

Možná, že to chrty skutečně nažene do ulice Na Břehu. Po ní jsem jezdil ještě v době, kdy na téhle straně byla blátivá pěšinka. Ono, když se to porovná, jsou tam sice navíc světla a dvě lávky, ale všechno je to přehledné a nejsou tam ty dva rohy s plotem. Možná by se daly legalizovat ty dva mostky pro cyklisty, aby to bylo úplně košer.

Na omezení rychlosti cyklistů se v D. používá dodatková tabulka "Schrittgeschwindigkeit"

Jako dlouhodobé řešení vidím jedině poroučení se té boudy k zemi a vykoupení dvou metrů podél celého toho plotu.

jonáš 08. 01. 2014, 13:22

Němci nejsou blbci. Cedulka “Schrittgeschwindigkeit” má totiž podstatně větší naději na respektování, než to zdejší přiblblý "cyklisto spadni" :-)

Cyril 08. 01. 2014, 13:37

to omezeni na 10km/h taky neni uplne idealni ;-) protoze pochybuji, ze policista na Segway ma rychlomer a prokazovani prekroceni rychlosti radarem by bylo usmevne :-)

Mosquit 08. 01. 2014, 18:57

Sice je tam lampa, ale stejně bych radši na tom zábradlí viděl ještě odrazky...

Frantisek 08. 01. 2014, 21:44

a nedalo by se to zpomaleni realizovat podobne jako se zklidňuje automobilová doprava? Zpomalovací prahy, betonové ostůvky a nebo něco podobného? U aut do docela funguje, takže by to šlo určitě použít i pro tenhle případ nebezpečné cyklostezky. Osobně pochybuju že nějaké cedule s omezením pomůžou, v čechách se na předpisy houfně kašle a když vidím kolegy hromadně jezdit na červenou tak si nedělám iluze, že by omezení rychlosti zabránilo blbcům jezdit bezohledně.

prt 09. 01. 2014, 10:22

Cyklistu nelze postihnout za překročení maximální rychlosti, protože jeho vozidlo není ze zákona povinně vybaveno certifikovaným měřidlem rychlosti. Lze diskutovat o překročení přiměřené rychlosti, což je však řešíváno obvykle až v souvislosti s vyšetřováním dopravní nehody.

Také se mi líbí apelační osvěta "Cyklisto, jeď krokem" - ostatně takto je soudnými povětšinou vykládána oprávněně nenáviděná "Cyklisto, veď kolo" / "Cyklisto, sesedni z kola" (a nejen ve Vyšehradském tunelu - tam jsem se předevčírem ráno potkal se dvěma cyklisty - a vskutku jsme se lépe vyhli s jedoucím, než s vedoucím).

prt 09. 01. 2014, 12:02

Ad 15: zpomalovací prahy jsou dost nevhodné, protože se dají skákat (čím rychleji jedu, tím snáze) / naopak s vozíkem se musí jet nepřiměřeně pomalu (převalit) - poměrně častá zkušenost u restaurace Vltava na náplavce.
Betonové ostrůvky musí být rozmístěny tak, aby umožnily průjezd vozidel údržby či alespoň kola s vozíkem (třeba odstrašující dřívější šikana u betonárky na Rohaňáku se musela objíždět po straně mimo stezku či náročný manévr mezi balisetami na vjezdu na pěšinu podle Plavebního kanálu). Pak mají ale takové šikany pro běžná kola výrazně menší vliv a mohou být spíše nebezpečnou překážkou (viz "oblíbené" antiauto-sloupky uprostřed vjezdu do cyklostezky). A nevím moc, kam by se do úzkého profilu u Rokytky daly dát...
Je otázkou, zda násilné zklidňování nemá víc negativ (skákání, objíždění, natřásání dětí, dávání si přednosti s protisměrem...), než přívětivé apelačně-osvětové řešení, které většina pochopí a dodrží bez zkažené nálady.

újezďák 09. 01. 2014, 17:02

navíc prahy, nebo jim podobné překážky jsou občas docela kluzké svině a někde můžou být docela neviditelné, v Lázních Toušeň jsem se kdysi na silničce málem zabil na tomhle
http://goo.gl/maps/KoggM

kdysi nově nainstalované, hned zapadané listím, pod mrakem, ve stínu, člověk si jede po krásné nové silnici....

Frantisek 09. 01. 2014, 22:53

třeba skákání příčných prahů se dá snadno vyřešit tím, že se dají dva za sebe ve vhodné vzdálenosti. No a pomalý průjezd s vozíkem, kvůli tomu se to jmenuje "zpomalovací". Kvůli těm pár bezohlednejm se sice trošku omezí všichi kdo tudy jezdíme, ale i kdyby to zabránilo jediný vážný nehodě tak to určitě má smysl. Kluzkost lze snadno vyřešit povrchem, nemusí to být přišroubovaný plasťák, ale třeba hrb z asfaltu natřený reflexní barvou ( taková ta červená na cyklopruhy která neklouže.

újezďák 09. 01. 2014, 22:56

Retardery z asfaltu bývají úplně nejhorší, většinou jsou moc vysoké a barva z nich sleze za chvíli a tak nejsou vidět. Typicky v Květnici u Prahy...

Frantisek 09. 01. 2014, 23:07

když to přežije i na silnici kde po tom jezdi osobaky a těžké autobusy tak to snad kolo přežije taky ne? Navíc na to upozorňují i svislé značky. Dost se po praze pracovně najezdím i autem a kde jsou asfalťáky tak na tom ta barva leta letoucí drží. Vysoký budou přesně tak jak je udělaj, to se snad pořeší s firmou co to dostane za úkol realizovat, stejně na to určitě bude potřeba projekt a tím pádem budou jasný i parametry. Nakonec to nemusí být přímo hrb ale něco pozvolnějšího co při bezpečné jízdě bude v pohodě a při rychlé jízdě to nepříjemně nakopne.
Novej koordinátor bezmotorové dopravy snad nebude zbytečnej panák na ouřadě. Snad se postará o bezpečí nás obyčejných cyklooveček.
Angažoval bych se víc, bohužel ohlidat zaměstanance a sehnat zakázky vypadá tak, že jsem rád že se z práce doplazim do postele a jeden den v týdnu stačí když jsem doma na telefonu.

josuk 10. 01. 2014, 09:59

pozn.: slušnost by imho měla být, to hlavní, co zpomaluje! Mechanické „zpomalovače“ mají tu nepříjemnou vlastnost, že nijak zpomalí „závodníky“ a „neslušné hazardéry“, takové, co jezdí tzv. ve stupačkách“ (motokros, cyklokros). Ne náhodou se „retardéry“ instalují do auto, moto cyklo soutěží pro indukci divácky zajímavé podívané.
Tady v česku jsme přijali za normální, že retardér účinně zpomaluje. Tvrdím, taková myšlenka je neúplná. „Závodník“ si jen vystřihne parádičku zato maminka s vozíkem nebo začátečník raději pojedou jinak (autem?).

újezďák 13. 01. 2014, 14:23

22. navíc některé retardéry vytvářejí snahu účastníků měnit pozici na vozovce.

Typicky ty poklice nebo takové, kde je možné se mu jedním kolem vyhnout....
Mě třeba na kole bere čert, když mě autem někdo předjede kousek před zpomalovákem, tam se natlačí doprava aby si udělal jedním kolem nebo dokonce všemi koly "pohodlíčko na place" a projede úsek,kde bych jel dál v pohodě 30 kou , opatrnou 15-20 nebo mě skoro zastaví,,,

Proto mám paradoxně, přestože je celkově nemám rád, raději jednolité retardéry přes celou silnici u kterých účastník nemá žádnou možnost si průjezd usnadnit..

Frantisek 13. 01. 2014, 19:13

nikdy jsem tak důkladně nad retardéry nepřemýšlel. Zdejší diskuze mi trosku otevrela oči. Začnu otravovat úřady, upozorňovat na nebezpečnost retardérů a žádat jejich odstraňování.

Vratislav Filler 14. 01. 2014, 10:47

No, ony existují v zásadě dva druhy retardérů: Ty, co jsou levné, a ty, co fungují opravdu dobře. A chybí tu aplikace konceptu udržitelné bezpečnosti.

josuk 14. 01. 2014, 11:47

ad mechanické drncání: "Jak primitivní!" "Ale jak účinné!" :-)
imho ztráta výhod při nedodržování pravidel, důsledná kontrola a např. zóny 30 by byly mnohem lepší a funkčnější řešení, a všechny retardéry, zdroje hluku a nebezpečí by mohl vzít čert, ale co už v česku…?! :-O
(v tomto stylu českého myšlení a pokroku očekávám jednou český vynález: „mechanický retardér také pro české dálnice“ :-D)

újezďák 14. 01. 2014, 12:01

24. ve své podstatě to bude záslužná činnost, protože retardéry se už dávno přesunuly z míst, kde jsou asi skutečně nutné, na místa kde pouze prudí většinu slušných účastníků provozu.

Když jezdím v Rakousku, tak se na vjezdu do zóny, do vesničky nebo do čtvrti s retardérem setkám, přitom v protisměru po něm není ani stopa.
Celá silnice je pak nakreslena nebo upravena tak, že projet protisměrem bez retardéru je přestupek( plná, dvojitá plná) nebo to ani technicky není možné ( plastové patníky, svodidlo, rozbitný ostrůvek s tekutinou a odkloněná část silnice)

U nás se flákne zpomalovák jak na vjezdu tak i na výjezdu ze "zpomalené zóny" a přitom by leckde šlo udělat to samé jako v sousední zemi, kde úřad používá mozek a nedává polovinu retardérů zbytečně...

újezďák 20. 03. 2014, 10:25

Tak jsem si letos prvně projel Rokytku a ta zmiňovaná šikana na A26 ( poslední dvě fotky) je z mého pohledu s tímto řešením lepší než kdykoliv předtím :)
Projet se to dá, předchozí situace se sloupkem byla podstatně opruzovatější a zároveň lákala k rychlému projetí nepřehledného místa.

Jedničku tomu nedám, ale na slušnou dvojku je to udělaný, rozhodně tak 3x bezpečnější než předchozí stav... :)

Vratislav Filler 20. 03. 2014, 11:36

újezďák: Jel jsi to do centra nebo z centra?

újezďák 20. 03. 2014, 13:09

z logiky věci do centra :)

Když si vzpomenu na pozdně podzimní stav, tak je to pěkný :)

1. tam byly v cestě na obou stranách uprostřed single tenký sloupky, tedy nebezpečná past.
2. přímo v hraně "přechodu bahnovky do vozovky, tam byl rygol jako prase
3.už se tam nedá spadnout do Rokytky
4. Hlavně se to už prostě nedá projet šusem... a to je pro mě benefit:)

Samá pozitiva, odpoledne prubnu opačný směr, ale nečekám nic zásadně špatného

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat