Letní infrastrukturní novinky

Publikováno: 05. září. 2016, 9 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler
Publikováno: 05. září. 2016, 9 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Autor: Vratislav Filler

Na jaře a v létě 2016 jsme vás o novinkách v pražské cyklistické infrastruktuře informovali především formou krátkých zpráviček. Proto vám nyní nabízíme pěkně na jednom místě souhrn hlavních novinek v cyklistické infrastruktuře na území Prahy. A některé z nich vám představujeme formou videoprůjezdu na novém Youtube kanálu Prahou na kole.

V uplynulých měsících jsme v Praze a blízkém okolí zaregistrovali následující novinky (řazeno podle městských částí):

 • úprava křižovatky Prokopova – Rokycanova s přejezdem pro cyklisty,
 • napojení Vítkovské drážní stezky A25 do Prokopovy ulice,
 • odstranění úzkého hrdla na A2 obnovením alternativního průjezdu dříve uzavřenou ulicí Vltavanů,
 • zřízení dvou cykloobousměrek v Dejvicích společně se zónou placeného stání,
 • vznik cykloobousměrky v Dělostřelecké ulici,
 • cyklopruhy v Bubenské ulici,
 • legální průjezd přes náměstí Na Balabence,
 • cyklistické pruhy v křižovatkách V Olšinách – Průběžná a V Olšinách – Ruská,
 • první etapa stezky podél Košíkovského potoka,
 • stezka podél Mladoboleslavské ulice k Beladově,
 • stezky z Uhříněvsi do Kolovrat a Netluk,
 • cyklostezka Nebušice – Přední Kopanina (1. etapa),
 • cyklostezka Zeleneč – Lázně Toušeň,
 • Cykloobousměrka v ulici Bezručova v Říčanech.

Poznámka: Možná jsme nezaznamenali všechny podstatné záležitosti, pokud víte o něčem dalším, napište o tom do komentáře.

Bohužel jsme zaznamenali také několik velmi sporných záležitostí:

 • rekonstrukce ulice Štěpánské bez cykloobousměrky (trasa A412),
 • rekonstrukce zastávek Perunova ignorující plánovanou trasu A421,
 • rekonstrukce Bělehradské,
 • omezení legálního průjezdu v jižní části magistrály,
 • Voctářova – parkovací stání, zúžení bez cyklopruhu,
 • Sokolovská, tram. zastávky Urxova (pozn.: upraveno 14.9.),
 • dokončení rekonstrukce tramvajové trati na Vršovické.

Pojďme ale nejprve na ta pozitiva.

Praha 3 – Prokopova – Rokycanova

Probíhá přestavba křižovatky ulic Prokopova a Rokycanova. V roce 2009 zde došlo ke smrtelné nehodě dítěte, po dlouhých šesti letech diskusí se křižovatka konečně upravuje do nové podoby. Je omezen výjezd z Rokycanovy od jihozápadu a zřizuje se zde přejezd pro cyklisty, který umožní ostatní odbočení (viz schéma).

schema_cest

Fotografii laskavě poskytl Josef Schmidt.

josef_schmidt_prokopova_1

Praha 3 – nájezd na A25 z ul. Pod Vítkovem – od Prokopovy

V ulici Pod Vítkovem (navazující přímo na Prokopovu) vzniká nový nájezd na vítkovskou cyklostezku A25. Po nájezdu z Lukášovy tak vyroste další nové napojení této stezky na nejbližší okolí, čímž poslouží mnohem lépe k obsluze této lokality.

2016_prokopova_A25

pod_vitkovem_01

Původní zprávička zde.

Praha 4 – obnova průjezdu ulicí Vltavanů

V květnu 2016 byla po delší době otevřena paralelní ulice k cyklotrase A2. Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou vlastník pozemku zahradil. Městská část bariéru odstranila.

Původní zprávička zde.

Praha 6 – cykloobousměrky

Na Praze 6 vzniklo v oblasti Dejvic několik cykloobouměrek v rámci zřizování zón placeného stání. Jejich realizaci navrhli Cyklisté sobě z Prahy 6.

ulice_dejvicka_okoli_2016

Cykloobousměrky vznikly také v ulici Dělostřelecká. Byl legalizován průjezd ulicemi Norbertov a Markétská.

delostrelecka

Podrobný článek o realizacích na Praze 6 najdete zde.

Praha 7 – Bubenská

V srpnu se v Bubenské ulici mezi Heřmanovou a Veletržní začaly značit nové cyklopruhy. Praha 7 se k jejich vzniku vyjadřuje zde. Z průjezdu ještě nedokončenými pruhy jsme natočili video.

Původní zprávička zde.

Praha 9 – náměstí Na Balabence

V roce 2016 bylo rekonstruováno náměstí Na Balabence na Praze 9 a byl zde zřízen legální místní průjezd.

jm_balabenka_hriste

Podrobnosti v článku zde.

Praha 10 – V Olšinách – Průběžná a Ruská

V srpnu byly při rekonstrukci tramvajových zastávek zřízeny souvislé cyklopruhy přes dvojici navazujících křižovatek na ulici V Olšinách – odbočení do Ruské a Průběžné. Byla tím zacelena jedna z šesti hlavních mezer v souvislých cykloopatřeních na „vršovické trase“. Vznikly zde unikátní tzv. „cyklistické výhybky“, nabízející souvislý průjezd vyhrazeným cyklopruhem, zatímco automobily mají v řazení řadící pruhy pro odbočení vpravo. Až na drobnosti je řešení vysoce kvalitní a zajišťuje míru komfortu odpovídající ostatním cykloopatřením na trase.

Chceme-li v Praze dělat cykloopatření v hlavním dopravním prostoru, měla by vypadat takto. Zde se řešení povedlo díky spolupráci zadavatele a městské části, a také díky zarputilosti těch, kdo cykloopatření do projektu opakovaně vraceli vždy, když je odtamtud někdo jako zbytečné škrtal. Natočili jsme pro vás video z průjezdu.

Původní zprávička zde.

Praha 11 – Košíkovský potok, 1. etapa

Cca 300 metrů nové stezky vzniklo na Chodově. Jedná se o budoucí úsek trasy A225, která zde časem povede až k retenčkám nad sídlištěm Košík. Stezka ještě není zcela dokončena. Druhá etapa byla slíbena ještě na letošek (byť se zatím nerealizuje), o dokončení celé stezky se uvažuje v roce 2017. Rovněž jsme natočili video z průjezdu.

Původní zprávička zde.

Praha 18 – cyklostezka podél Mladoboleslavské

Na přelomu dubna a května byla realizována výstavba zcela nové, 400 m dlouhé, bezpečné a chráněné cyklostezky na ulici Mladoboleslavská. Cyklostezka leží na začátku Mladoboleslavské, mezi maltárnou Knauf a ulicí Beladova, která byla vybudována jako příjezdová komunikace k metru Letňany. Stezka spojuje Prahu 9 a Kbely a je významným příspěvkem k bezpečnému cyklistickému propojení Kbel s centrem Prahy.

P1070011

Podrobný článek zde.

Praha 22 – Uhříněves – Kolovraty – Netluky

Na jaře 2016 byl obnoven povrch cesty z Uhříněvsi do Netluk, v létě 2016 pak vznikla cyklostezka z Uhříněvsi do Kolovrat podél rybníka Vodice. Stezka bude zařazena do systému celoměstských cyklotras jako trasa A22.

Původní zprávička zde.

Cyklostezka Nebušice – Přední Kopanina (1. etapa)

Nová stezka v délce 400 metrů zajišťuje objízdnou trasu pro rušnou silnici mezi oběma obcemi. Jedná se o první etapu stezky, později by měla být do podoby cyklostezky upravena celá navazující polní cesta.

Na mapě Prahou na kole steku najdete zde.

V okolí Prahy

Za zmínku stojí zprovoznění cyklostezky Zeleneč – Lázně Toušeň, která dokončuje bezpečné spojení Prahy s labskou cyklotrasou. Psali jsme zde.

V Říčanech byla realizována cyklostezka od čističky u Kolovrat směrem do Říčan a cykloobousměrka v ulici Bezručově, zajišťující bezpečný průjezd podél frekventované Černokostelecké.

Pokažené akce

A nakonec balík akcí, které rozhodně nejsou v souladu s platnými usneseními Rady hlavního města ohledně podpory cyklodopravy:

Na Praze 1 probíhá rekonstrukce Štěpánské na hlavní celoměstské trase A412 bez vzniku cykloobousměrky.

Na Praze 2 byla dokončena rekonstrukce Bělehradské ulice, která promarnila značnou část potenciálu pro zlepšení podmínek pro jízdu na kole a kriticky je vnímána i z hlediska veřejné dopravy. Více v detailním článku zde.

Na Praze 3 (pozn. opraveno, byla nesprávně Praha 2) byl při rekonstrukci Korunní uzavřen vjezd do ulice Perunovy na plánované celoměstské trase A421 (více zde).

Na Praze 4 byl úsek ulice 5. Května převeden na silnici pro motorová vozidla, čímž byl znemožněn legální průjezd na kole od starého Spořilova k Vyskočilově ulici. Nově je možné jet na kole legálně až od vyústění ulice Na Strži.

Na Praze 8 se nepovedlo zřídit kvalitní cykloopatření v rekonstruovaném úseku Sokolovské ulice včetně zastávek Urxova, kde vznikly zastávkové mysy namísto požadovaných cyklovídní. Nedotažený zůstal také průjezd na kole po Sokolovské kolem metra Invalidovna. (Edit 14.9.: Výsledek nakonec není tak zlý, jak jsem se domníval, lokalitě věnujeme v budoucnu zvláštní článek.)

Na Praze 10 byla druhou etapou dokončena rekonstrukce Vršovické v úseku Bělehradská – Kubánské náměstí. Nepovedlo se zde zrealizovat zásadní zlepšení, naopak na některých místech se bezpečnost jízdy na kole zhoršila. O první etapě se můžete dočíst zde. Jak se jezdí úsekem, kde se nic nezlepšilo, můžete vidět v následujícím videu.

Vratislav Filler

Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Komentáře k článku×

Tomáš 05. 09. 2016, 20:46

Na Invalidovně bydlím a proti minulému stavu, kdy jsem jezdil po chodníku, protože ty silnice byly zaslepené, je to zlepšení, teď se to dá projet v jedné rovině víceméně mimo chodník (přejíždí se jen buď po kostkách na invalidovně nebo zadem přes zastávku, která je ale asi osm metrů hluboká a není tam tolik lidí, takže není sebemenší problém to projet a ty kostky nejsou zas tak hrozné, i když jsou uprostřed sídliště poněkud podivné a zytečné). Ale jako promarněný potenciál to je značný.

Spíš mě tam zaujalo, že jsou tam nějaké široké koleje, kdybych to i s mými balónovými pláští přejížděl v hodně ostrém úhlu, ais bych do nich dokázal zapadnout, nevíte někdo, čím to je a zda to je/bude i jinde? Zatím jsem se na tom nevysekal, ale troch use bojím, že se mi to někdy při nepozornosti stane.

VencaM 06. 09. 2016, 11:20

->Tomáš
DPP již několik let postupně přechází na železniční profil kola s vyšším (a taky širším) okolkem. Týká se to především tratí mimo centrum města. Je pak možné využít klasické železniční kolejnice a nemusí se kupovat drahé žlábkové i do míst, kde je tramvajová dráha vedena třeba otevřeným tělesem nebo v zatravněném pásu. Má to i pár dalších výhod při stavbě a provozu a i nějakou tu nevýhodu. Asi jako se vším, ale pozitiva převažují. Tam, kde již je tento profil na trati zaveden, jsou i širší žlábky

Jiří Bernášek 06. 09. 2016, 11:37

K těm kolejím - bude toho asi postupně víc, v místech kde je tramvajová trať rovná a převážně mimo vozovku. Jde o železniční typ kolejnic známých (trochu zastarale) jako "S49", které začali tramvajáci pro takovéto úseky používat - jsou prý levnější a dostupnější, navíc jízda po nich nebývá tak hlučná. Nemají ovšem ten žlábek pro okolek (který je mimo silnici zbytečný). Vyskytne-li se krátký úsek kde se to přesto musí zadláždit (zastávka, křižovatka...), montuje se na bok kolejnice takový dodatečný profil, který žlábek vytvoří, ovšem je trochu širší. Nevím přesně proč, možná jde o nějaký typizovaný díl pro železnici (kde mají širší okolky), nebo v tom možná hraje roli horší přesnost při té dodatečné montáži - to opravdu nevím. Z hlediska cyklisty je to zrada, na druhé straně z hlediska stavby tratě by neustálé přechody mezi oběma druhy kolejnic vytvářely komplikace a riziko že se to dřív rozsype. (Tolik jsem vysledoval na fóru Pražských tramvají, nejsem expert.)

Neo Moucha 06. 09. 2016, 11:39

@Tomáš - jak píše VencaM, více detailů např. zde: http://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2010031701

Brahma 06. 09. 2016, 12:03

Za křižovatkou Vysočanská ke Klíčovu vede do bývalé pekárny Odkolek železniční vlečka s takovými kolejemi se širokým žlábkem. Je opravdu hodně široký a je to dokonalá past. Dvakrát se mi podařilo do něj vjet a spadnout ač jsem si na to dával dobrý pozor. Za mokra vršek kolejnice klouže a ta díra je veliká. Tento typ kolejí vyžaduje mnohem kolmější přejezd než je u běžných tramvajových kolejí a za mokra velice opatrný postup. Myslím, že by to mělo být označené minimálně v cyklomapě jako nebezpečí. Raději však i na dodatkové ceduli před křižovatkou.

Neo Moucha 06. 09. 2016, 13:10

@Brahma: Nevím jak dlouho, ale v mapě to je.

Karel666 06. 09. 2016, 14:03

@ Brahma - souhlas, taky jsem tam za mokra lehnul dokonce na horáku s 2,25 širokýma gumama. A to že mám něco naježdíno ...

Jiří Motýl 06. 09. 2016, 14:23

V Curychu začali na podobné? (nejsem si jist, koleje vážně nejsou můj obor) "železniční" profily dávat speciální gumu, která by měla zabránit pádu cyklisty - vjetí kola do žlábku a zároveň být dostatečně stlačitelná, aby mohla projet tramvaj.

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/vbz/Deutsch/Ueber%20das%20Departement/Medienmitteilungen/2013/schienenmodell-velogerechte-gleise.jpg

https://www.stadt-zuerich.ch/vbz/de/index/die_vbz/medien/medienmitteilungen/versuch-mit-velofreundlichen-tramgleisen.html

Před pár lety jsem slyšel skeptické ohlasy ohledně životnosti a ceny, nutnosti časté výměny. Bylo by zajímavé se na to podívat a zhodnotit to po více letech užívání.

Neo Moucha 06. 09. 2016, 15:05

@JM: Při nejbližší příležitosti se na to podívám (kdy to bude nevím). Je fakt, že jsem si toho tenkrát všiml, ale pozornost jsem tomu nevěnoval.

Neo Moucha 06. 09. 2016, 15:22

@JM: Tak prozatím je to příliš nákladné a "nic" to nevydrží: https://www.stadt-zuerich.ch/vbz/de/index/die_vbz/medien/medienmitteilungen/zootram1.html
Ale flintu do žita ještě neházejí, tak třeba časem uvidíme systém, který bude (finančně) použitelný. Praktická použitelnost z hlediska jízdy na kole ověřena jest.

Marek Turnovec 06. 09. 2016, 23:30

No jo, Praha 2 zase nic. Resp. nic užitečného. Mimochodem - ta Perunova, co máte uvedenou v těch pokažených věcech jakože na Praze 2, to už je podle mě Praha 10. Praha 2 končí asi tak na úrovni Jiřáku a Vinohradské vodárny.

prt 07. 09. 2016, 12:06

Perunova není ani Praha 2, ani Praha 10. Je to Praha 3 (hranice 3 a 10 jde po Korunní). Tak lze pak lépe tušit jednoho z hlavních autorů myšlenky zlikvidovat letitý a neškodný cykloprůjezd - patří k bývalé SNB...

újezďák 07. 09. 2016, 14:24

ad ty žlábkogumy, ono už v té správě stálo že dodatečné náklady tvořily zhruba 17 procent pořizovací ceny navíc jednorázově...

Možná by taky bylo dobré vědět, jaká vlastně byla frekvence tramvají v testovacím úseku. V Zurichu jsem párkrát byl a mám dojem, že tam nejezdí tak často jako v Praze.....

újezďák 13. 09. 2016, 22:11

Praha 22 – Uhříněves – Kolovraty – Netluky

Na jaře 2016 byl obnoven povrch cesty z Uhříněvsi do Netluk...

smutnou zprávou je, že cesta byla zároveń " plíživě" osazena fungl novoou značkou B1 " zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" s dodatkovou cedulí "Mimo vozidla s povolením městské správy Praha 22"
Původně tam podle mě byla naprosto olezlá ale B11 , pak slepá ulice a pak nějaká prorezlá dodatkoví cedule..

Dneska jsem tamtudy jel, abych si to ověřil... takže pokud budete chtít zařadit mezi legální cyklotrasy, tak asi budete muset oprudit Prahu 22 o výměnu značky nebo o dodatkovou vyjímku pro cyklisty....

Vratislav Filler 15. 09. 2016, 14:33

Opravil jsem v textu původního příspěvku dvě chyby:

1) Perunova ulice je na Praze 3,

2) Kritika průjezdu kolem Invalidovny - Průjezd se v rámci úprav zlepšil, místu se v budoucnu budu podrobněji věnovat.

Vratislav Filler 15. 09. 2016, 14:34

Újezďák: Neměl bys fotku té B1? Bylo to placeno z peněz cyklo, takže to by byl docela fail.

újezďák 15. 09. 2016, 14:47

dneska jsem na koloběžce ( kombo s MHD) , to bych až tam nedal ale počítám, že zítra pojedu na kole okolo když předpověd vydrží :) tak to snad cvaknu ...

újezďák 15. 09. 2016, 14:48

pro jistotu mluvím o tomto místě
https://mapy.cz/s/14ipG

Vratislav Filler 16. 09. 2016, 02:15

Díky, poptám se.

újezďák 16. 09. 2016, 10:46

Vratislav : měl by ti dojít +- teď mail s dnešní fotkou aktuálního stavu , lehce jsem zalternoval trasu :)

Vratislav Filler 16. 09. 2016, 11:28

Super, už to mají na RFD. Viz co jsem psal, komunikují s MČ a řeší to. Značka tam vznikla v rámci obnovy (není to přímo na té stezce) a bude nahrazena B11.

újezďák 21. 10. 2016, 10:23

tak s radostí předávám info o vyřešení Uhříněves-Netluky od kolegy diskutéra z jiného webu :

Ahoj, újezďáku - pro Tvoji informaci: teď začátkem listopadu se kolauduje ta nová cyklotrasa (v některých jejích částech to má dokonce charakter cyklostezky), kerá vede z Netluk údolím do Uhříněvsi a dál do Kolovrat. Jestli si pamatuji dobře, taks tam upozornil na tu nesmyslnou značku "zákaz vjezdu všech vozidel". Ta bude (nebo už dokonce byla) vyměněna za "zákaz vjezdu motorových vozidel". Takže takhle :-)

Vratislav Filler 21. 10. 2016, 11:06

újezďák: Cool! :-)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat