Ohlédnutí za rokem 2022 v redakci

Publikováno: 06. března. 2023, 16 min. čtení
Úvodní foto: Jiří Motýl
Publikováno: 06. března. 2023, 16 min. čtení
Úvodní foto: Jiří Motýl

Rok 2022 byl prvním celým rokem, kdy jsme fungovali pod hlavičkou Městem na kole. Jaký byl uplynulý rok pro naši redakci? Dovolte mi částečně osobnější komentář.

Rok 2022 v redakci

Rok 2022 nebyl pro nás v redakci rámovaný žádnou konkrétní velkou událostí. Samozřejmě, na podzim probíhaly komunální volby, ale z hlediska redakčního provozu se spíše jednalo o běžnou rutinu.

Redakční řady byly stabilní. Největší díl každodenní práce připadal na Martina Šnobra, Jiřího Motýla (autora tohoto textu) a Vratislava Fillera. Mnoha podněty a fotografiemi z terénu nám přispíval i Archie Liddell. Pomáhala nám ale i naše korektorka ze severní Itálie, jejíž služby využíváme především na delší a déle připravované texty. Redakce má řadu dalších interních i externích spolupracovníků. Například pravidelný přísun informací o nabízených pracovních pozicích v odborech dopravy po celém Česku je možný jen díky kolegovi, který pravidelně sleduje úřední desky jednotlivých úřadů.

Stejně tak celorepublikové aktualizace naší mapy jsou možné jen díky podpoře a neviditelné práci řady lidí, kteří nám posílají své náměty a podklady pro vylepšení/aktualizaci mapy. Jak ukázal nedávný článek o Mapách.cz, často se jedná o drobnou neviditelnou práci, která nakonec pomůže široké veřejnosti daleko mimo spektrum našich čtenářů. Udržujeme aktuální informace o cyklistické infrastruktuře v komunitní mapě OpenStreetMap v podstatě v celém Česku.

Jsem velmi vděčný za tým, který se kolem Městem na kole utvořil, a který stránku posouvá svými nápady dále. Spolupracujeme s řadou lokálních cyklistických spolků, mohli jste zaznamenat například řadu příspěvků od Michala Šindeláře z Brna, od letošního ledna spolupracujeme s kolegou pohybujícím se na ose Pardubice – Hradec Králové. Počet čtenářů mimo Prahu narůstá, snad se nám tak daří skutečně pokrývat trochu šířeji témata zajímavá i pro čtenáře z jiných měst.

Zatímco roky 2020 – 2021 pro mě z pozice šéfredaktora znamenaly nadměrnou zátěž spojenou s přípravou léta diskutované nové podoby stránky, v roce 2022 se situace již mírně stabilizovala a zbýval mi i vlastní čas na psaní článků, což jsem o rok dříve v podstatě neměl šanci stíhat. Vzhledem k malým dětem doma a další vlastní práci je ale času méně, než bych považoval za vhodné. S tím je i spojeno jisté bilancování, kdy vstupuji do svého devátého roku na pozici šéfredaktora tohoto webu. Zatím nejsou konkrétně plánovány žádné změny, ale zároveň osobně bych se od koncepčního projektového řízení a supervize práce ostatních postupně rád spíše vracel ke zpracovávání mě osobně blízkých témat a projektů. Uvidíme, co budoucnost přinese.

Témata roku 2022

Drobné shrnutí: za rok 2022 na stránce vyšlo 225 článků, tedy v průměru 4 týdně. Plus dalších 128 příspěvků z rubriky „Ve zkratce“, která odkazuje především na texty odjinud a různé jiné drobnosti. Až na drobné časy dovolených se nám tak dařilo zprostředkovávat pravidelný přísun různorodých informací ze světa cyklistické dopravy a městské cyklistiky téměř na každodenní bázi.

Po celý rok jsme znovu publikovali aktualizovanou sérii našich klasických návodů pro jízdu v provozu. Věnovali jsme se infrastrukturním novinkám jak v Praze, tak ve zbytku Česka. Pokryli jsme téma komunálních voleb v Praze sérií dotazů jednotlivým kandidujícím stranám a hnutím. Snažili jsme se nad rámec běžných chvalozpěvných tiskových zpráv dávat pokud možno prostor k vyjádření i místním, například zástupcům z řad lokálních cyklistických spolků, které často oficiální tisková prohlášení samospráv staví do trochu jiného světla.

Vzpomínám si i na momenty, kdy již se mě kolegové z redakce ptali, zda to trochu nepřeháníme a zda vynaložené úsilí skutečně stojí za to (Ostrov: společnost Panattoni dokončila první část cyklostezky, místní ji nařkli z pokrytectví). Nad rámec poměrně jasně předvídatelného toku článků jsme reagovali v textech na různá aktuální témata (objízdné trasy u Barrandovského mostu, pokuta na magistrále, uzavřená Hybernská v Praze, snahy o revizi uzákoněného bezpečného odstupu při předjíždění, a jiné). Povedlo se nám publikovat advokační manuál, který tak může pomoci každému v jednání s úřady o zlepšeních pro cyklisty.

Pro mě osobně cenný a unikátní byl vývoj, kdy jsme v první polovině roku psali o tom, že jakékoliv zlepšení parkování kol u pražských nádraží Správa železnic (SŽ) v krátkodobém výhledu neplánuje (zde a zde), což nám potvrzoval i ředitel SŽ. Na konci roku již jsme ale měli to potěšení psát o nových cyklostojanech na těch samých místech, kde se to před tím zdálo naprosto nereálné (třeba i zde). Jistě, cyklostojan není kvalitní kolárna, které SŽ údajně připravuje v delším časovém horizontu, ale stále lepší stojan než nic.

Po celý rok jsme se nadále snažili udržet poměrně unikátní mix článků zpravodajských, názorových, analytických, tak více oddechových a nadčasových. Jistě má naše práce řadu mezer, plynoucích jak z časových omezení redakce, tak třeba i ze zaměření jednotlivých redaktorů. Je řada článků, které mají zpoždění a teprve je publikujeme, řadu témat jsme nestihli zpracovat včas a mezitím jejich aktuálnost opadla. Rychlý tok informací po internetu a na sociálních sítích je v tomto nemilosrdný a způsobuje mnohem vyšší tlak na rychlost publikace.

Nejčtenějším článkem loňského roku byl komentář Tomáše Kindla o povinnosti využít cyklostezky, následováno předvolební glosou o plánech ODS na rušení cyklopruhů, třetí místo obsadila informace o žebříčku, ze kterého Praha nevyšla úplně nejlépe, čtvrté místo obsadil obrázek rozdrobených cyklostezek a páté místo již zmiňovaný komentář k jízdě po magistrále.

Za rok 2022 stránku navštívilo 151.287 uživatelů, celkem 251.309 návštěv a 836.671 zhlédnutých stránek. Počet uživatelů tak vzrostl o 6,2 % oproti roku 2021.

Mapa měla 29.292 uživatelů a 47.216 návštěv s 57.871 shlédnutími. Celkově mapa v posledních letech více stagnovala a jedná se o jednu z oblastí, kde nás čeká nyní diskuze, jak s ní dále naložit.

Technická zlepšení

Zlepšení na stránce by si zasloužila vlastní příspěvek, proto nyní jen stručně. Ve spolupráci s autorem návrhu jsme začátkem loňského roku doladili některé detaily návrhu. Pozorný čtenář si tak mohl všimnout různých drobných změn a zlepšení ve vzhledu stránky. Zvláště ze začátku loňského roku-

Vnořená mapa v článcích

Kromě toho jsme spustili možnost vložení vnořené interaktivní mapy Městem na kole přímo do článků. Doufáme, že to o trochu zlepšilo možnost geografické orientace u popisovaných infrastrukturních realizací.

Newsletter

Je to již spíše záležitost začátku roku 2023, ale konečně se nám podařilo po měsících planých slibů spustit náš newsletter. Kdo by tak stál o každoměsíční shrnutí nejzajímavějších článků do e-mailu, může se přihlásit vyplněním e-mailu níže v patičce této stránky.

Pokud raději trochu staromilsky inklinujete k RSS čtečce, odběr si můžete přihlásit pod touto adresou.

Možnost založení uživatelského účtu

Několik našich skalních diskutujících pod články si stěžovalo, že pokud chtějí dostávat notifikace na nové komentáře, musí neustále potvrzovat v e-mailu, že zadaná e-mailová adresa je skutečně jejich a že ji někdo nezadal omylem. V rámci mezí mírného pokroku jsme tak potichu spustili možnost zřízení uživatelského účtu. Po přihlášení na stránku již bude čtenář moci diskutovat bez nutnosti pokaždé vyplňovat jméno a e-mailovou adresu. A v případě odběru notifikací nebude registrovaný a přihlášený uživatel muset potvrzovat, že je e-mail skutečně jeho.

Přihlásit se můžete vpravo nahoře v hlavním menu stránky, případně přímo pod tímto odkazem. Odběry notifikací je možné poté spravovat zde.

Uživatelský účet je zjednodušením především pro pravidelné diskutující, a zvláště pro ty, kteří rádi dostávají notifikace na nové komentáře v diskuzi do e-mailu. Není s ním spojena žádná jiná výhoda a spíše se jedná o takové nízkonákladové řešení výše zmíněných připomínek od několika čtenářů. O této možnosti zde informuji veřejně poprvé, několik pozorných diskutujících si už ale svůj účet zřídilo.

Vlastní registrací se případně také může čtenář vyhnout nutnosti ručního schválení prvního komentáře, pokud do diskuze chce přispívat poprvé v životě. Naopak pokud máte účet zřízen a budete diskutovat bez přihlášení, Vaše komentáře budou určeny k ručnímu schválení, aby se zabránilo, že pod Vaším jménem bude diskutovat někdo jiný.

Hospodaření

Na závěr se krátce podívejme ještě na hospodaření Městem na kole. Snažíme se ohledně našeho rozpočtu být co nejotevřenější, přijde nám to jako dobrý bonton. Jednak vůči našim podporovatelům, tak vůči veřejnosti obecně. Jelikož jsme nezávislým projektem spolku AutoMat, základní přehled o hospodaření vždy naleznete ve výročních zprávách spolku. Je dobré ale hospodaření Městem na kole představit o něco podrobněji, alespoň tak zní náš letitý závazek.

Obecně poslední roky jsou ve znamení jisté profesionalizace, kdy se postupně posunujeme od naprosto obyčejné excelové tabulky (o pár řádcích se spoustou skryté práce „zdarma“) k normálnímu rozpočtu, kde se snažíme adekvátně vyčíslit veškeré náklady a postupně zavádět za odváděnou práci relevantní odměnu, nebo alespoň vědět, kolik práce „zdarma“ stojíme. Tento posun ještě není zcela dokončen, ale pokud si srovnáte například situaci z roku 2015 s celkovým rozpočtem ve výši 32.000 Kč s dneškem, pak je tento posun na první pohled patrný.

Minulý rok jsme tento přehled zapomněli udělat, ohlédneme se tedy jak za rokem 2021, tak za rokem 2022. Celkové výdaje v obou letech byly podobné, dosahovaly 389 tisíc Kč. Struktura výdajů je také oba dva roky velmi obdobná. Část výdajů našeho rozpočtu se týká přímo redakční práce (mzdy redakce, provoz webu, IT), v části se jedná o adekvátní poměrové rozpočítání personálních nákladů spolku AutoMat, který nám zajišťuje skrze některé své pracovníky nezbytné zázemí a podporu.

Ve struktuře nákladů v grafech níže naleznete položku mzdy, ta asi nepotřebuje větší vysvětlení. V položce služby největší díl činí platby za IT služby a další rozvoj webu, naleznete zde i náklady na účetní služby a jiné. Položka daně, poplatky a ostatní pak obsahuje především různé bankovní poplatky a také především naše náklady na přebírání zpravodajství ČTK. Tato položka doznala mezi roky 2021 a 2022 výraznějšího nárůstu, protože v roce 2022 jsme obsah ČTK již přebírali po celý rok.

Jak je vidět na příjmové stránce, náš rozpočet není vyrovnaný. Velkou část nákladů tak pokrývá spolek AutoMat ze svých dalších zdrojů. Zároveň je třeba podotknout, že se jedná především o náklady právě na „poměrový“ příspěvek na zázemí, které nám spolek zajišťuje. Dalo by se tak říci, že toto zázemí nám AutoMat sponzoruje. Jsme za to rádi, díky tomu se můžeme více soustředit na samotnou redakční práci a například rozesílání potvrzení o darech a jiné administrativní činnosti sdílíme se spolkem, který tyto činnosti beztak vykonává.

Většina práce je stále odváděna dobrovolnicky

Snažíme se, aby naše příjmy, které v posledním roce tvořily výlučně individuální dary a prodej reklamy na stránce, zajistily naše základní fungování. A to se daří. Pokud bychom se snažili „poměrové náklady spolku“ a „náklady redakce Městem na kole“ oddělit, pak přibližně vychází, že náklady jdoucí čistě za redakcí MNK jsou také příjmy MNK s minimálními výkyvy vykryty. Jedná se ale o velmi hrubý odhad, neboť některé činnosti (např. IT, účetnictví) jsou natolik sdílené, že podobné oddělení nakonec nedává smysl, respektive se jedná jen o velmi hrubé odhady. Úmluva se spolkem AutoMat je každopádně taková, že příjmy MNK jsou směřovány vždy do redakce MNK a dalšího rozvoje stránky. Naše dodatečné příjmy tak směřují na další rozvoj redakce a stránky.

Jako vždy je nutné poznamenat, že velký objem práce byl opět zajištěn dobrovolnicky, ať již na úrovni redakce, nebo z pozice našich podporovatelů a čtenářů. Řada z vás nám posílá své články, tipy a rady, co dělat jinak a lépe, co je kde nového a stojí za zmínku v magazínu. Většina našich článků stále vzniká ve volném čase někoho z redaktorů nebo editorů. Za to všem patří velký dík. Této práce si velmi vážíme, ale není v našich silách ji zcela přesně evidovat a nedokážeme ji zcela exaktně vyčíslit. Bez ní by ale tato stránka v podstatě neexistovala. Rozhodně se ale jedná o desítky hodin práce odvedené zdarma jen na úrovni kmenových redaktorů magazínu.

Podpořte nás

Vždy zdůrazňuji, že tato stránka by prostě neexistovala bez pomoci a ochoty řady našich podporovatelů a spolupracovníků. To zároveň všem přináší o něco zajímavější obsah, než bychom byli schopni zajistit sami. Budeme rádi, když nám pomůžete s jejím fungováním. Nadále platí, že naše redakční řady jsou otevřené novým lidem. Máme řadu témat, která nepokrýváme čistě proto, že není na naší straně dostatek času, abychom se daným věcem věnovali. Stejně tak uvítáme impulzy z vnějšku. Rozhodně vše neděláme dobře a prostor zlepšovat se je obrovský.

Měli bychom o něčem napsat? Dejte nám tip. Myslíte si, že máte na téma dotýkající se cyklistické dopravy zajímavý a nový pohled? Přispějte do naší názorové rubriky. Chcete nám pomáhat pravidelně? Naše redakční řady uvítají řadu odborností. Těšíme se na Vaše tipy, texty nebo jinou pomoc. Stačí nám napsat na redakce@mestemnakole.cz.

Čtete rádi naše články? Podpořte nás finančně. Jakýkoliv pravidelný dar nám dává možnost plánovat náš rozvoj do budoucna a věnovat se detailněji náročnějším tématům. Zároveň dary našich čtenářů jsou pro nás tím nejcennějším zdrojem financí, který zajišťuje naši skutečnou autonomii.

Darovat můžete zde.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Tomas J 6. 3. 2023, 08:41

K mapě Městem na kole - nepoužívám ji, protože ve webové verzi na mobilu je téměř neovladatelná. Obsahuje nějakou chybu , která způsobuje že při jejím pusunu střed mapy po čase náhle náhodně přeskočí na jiné místo. Musím se na původní místo komplikovaně vracet a po krátké chvíli se to celé opakuje. Je to škoda, protože údaje v mapě jsou jedinečné při plánování cyklovýletů po stezkách oddělených od aut.

Tadeáš 6. 3. 2023, 12:27

Tomáši, já používám mapu Městem na kole v aplikaci Locus, kde se dá přidat jako mapová vrstva - to funguje perfektně (Locus to má teď nově i integraci s radary Garmin Varia). Přiznám se, že nevím zda aplikace funguje na všech mobilních platformách. Možná tu byl ohledně aplikace Locus návod

Martin Šnobr 6. 3. 2023, 21:00

@Tomas J díky moc za zprávu, probereme to IT oddělením a pokusíme se o nápravu :-)

Tomas 7. 3. 2023, 08:53

Já na mobilu používám Osmand, je tam i přímo mód pro kolo.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Mapa Městem na kole aktualizována
Redakční blog,

Mapa Městem na kole aktualizována

17. října. 2023, 2min. čtení4